Kurs for nye skoleledere

Årets kurs for nye skoleledere arrangeres onsdag 7. august i Oslo. Påmeldingsfrist 5. august.
2024-05-22

Kurssted: Administrasjonsbygget, Kristelig Gymnasium (KG), Homansbakken 2, 0352 Oslo.

Tidspunkt: Onsdag 7. august kl. 10.00 - 15.45. 

Pris: Kr 1000,-.  Dette inkluderer lunsj.

Program:

10.00    Velkommen. Ved generalsekretær i KFF, Jorunn Hallaråker Heggelund, og rektor ved KG, Ingunn Juul.

10.10  KFFs hovedoppgaver og fellesskapet i KFF
           - friskolepolitikk og rammevilkår for friskolene
           - rådgiver for medlemsskolene
           - om medlemsorganisasjonen

10.45 Kort gjennomgang av sentralt regelverk som man bør kjenne.
          Ved Helge Vatne, seniorrådgiver i KFF.

11.00    Pause

11.15    Økonomistyring. Ved Anna Jakobsen, seniorrådgiver i KFF
             - råd om økonomistyring
             - særskilt regelverk for friskoler
             
- kontroll av at reglene følges (bruk av IK-friskole)

12.30    Lunsj

13.15    Samarbeid og ledelse. Ved Sidsel Høland Olausson, seniorrådgiver i KFF.
             
- styrets ansvar
             - daglig leders forhold til styret og styrets arbeid (delegering, saksforberedelse mm)
             - arbeidsgiveransvar

14.15    Pause

14.30    Forberedelse til skolestart. Ved Audun Raen, tidligere rektor ved Drottningborg vgs, nå seniorrådgiver i KFF

15.45    Kurset er slutt.

 

Påmelding:

Påmelding skjer ved bruk av påmeldingssystemet Checkin. 
Påmeldingsfrist er mandag 5. august kl. 23.55. 
Ved avmelding innen påmeldingsfristen refunderes all innbetaling med fratrekk av et lite administrasjonsgebyr.

Gå til påmeldingsskjema.

 

 

Powered by Cornerstone