Kurs om mva i friskoler

Onsdag 26.05 kl. 09.30 - 12.00 arrangerer KFF kurs om merverdiavgift i friskoler. Forelesere blir revisorer og jurister fra revisorfirmaet BDO, Lillestrøm.
2021-04-26

Bakgrunn for kurset:

Lov om merverdiavgiftskompensasjon gir friskoler rett til kompensasjon for «undervisningstjenester som kommunene og fylkeskommunene er pålagt å utføre ved lov».

Selv om lovens kjernebestemmelse har vært det samme siden 2004, oppstår det stadig spørsmål om hva skolene kan kreve kompensert. Dette blir særlig aktualisert i forbindelse med tilsyn fra skattemyndighetene. Endringer i selve loven, tilgrensende forvaltningspraksis, dommer fra høyesterett, saker fra Sivilombudsmannen og skattemyndighetenes egne lovtolkninger gir behov for stadige oppdateringer av praksis ved skolene, og vi tror derfor en gjennomgang av ordningen kan være til nytte for skoleledere, økonomiansvarlige og revisorer.

Kursets foredragsholdere

Ansatte i KFF-sekretariatet vil lede kurset, men det faglige innholdet leveres av jurister og revisorer i revisorfirmaet BDO.


Temaer som vil bli tatt opp:

-    Lovgrunnlaget og bakgrunnen for ordningen
-    Bestemmelser som berører friskolene inkludert endringene i 2017 (voksne elever og internat)
-    Konkrete eksempler på hvilke driftskostnader skolene kan be om kompensasjon for.
-    Kompensasjon i forbindelse med oppføring av nybygg – grenseeksempler
-    «Nye» bestemmelser om gjennomskjæring.
-    «Lovlige» leieavtaler mellom skole og huseier.
-    Mulige konsekvenser av dom i HR som har en annen definisjon av «pålagt å utføre ved lov»
-    Litt om andre mva-ordninger som kan berøre skolene   

 

Pris

Kurspris for 1 - 2 deltakere fra en skole eller ett firma:  Kr 490,-

Kurspris for 3 deltakere eller mer fra en skole eller ett firma: Kr 990,-

 

 

Det er blitt gjort opptak av kurset. Send e-post til post@kff.no om du ønsker tilgang til opptaket. 

 

 

 

Powered by Cornerstone