Ideologisk fundament for kristne friskoler

Kristne friskoler bygger sin virksomhet på to fundamenter. Det ene fundamentet er det bibelske oppdraget. Det andre fundamentet er menneskerettstenkningen omkring foreldres rett til å velge opplæring og oppdragelse for sine barn, og andre menneskerettigheter som religionsfrihet og samvittighetsfrihet.
2005-07-20

En gjennomgang av bibelske begrunnelser for kristne friskoler er gitt i boka "Kristen friskole. Frihet og mangfold", Flateby, T. (red.).
Se utdrag av artikkel her: Bibelsk begrunnelse.

En oversikt over de menneskerettslige begrunnelsene for friskoler finnes her: Menneskerettsgrunnlaget.

Powered by Cornerstone