Kurs for nye ledere

Også i år inviterer KFF til kurs for nye skoleledere. Kurset arrangeres på KG i Oslo mandag 7. august. Pedagogikken i kurset handler om å bruke spørsmål fra deltakerne og legge til rette for erfaringsutveksling der dette er mulig. Det blir derfor verken opptak av kurset eller digital overføring via Teams e.l.
2023-04-18

Kurssted: Administrasjonsbygget, Kristelig Gymnasium (KG), Homansbakken 2, 0352 Oslo.

Tidspunkt: Mandag 7. august kl. 10.00 - 16.00. 

Pris: Kr 1000,-.  Dette inkluderer lunsj.

Program: 

  • Litt om friskolepolitikk  
  • KFF som rådgivere og samtalepartnere
  • Sentrale lover og regler som man bør kjenne 
  • Økonomiforskrift og økonomistyring 
  • Samarbeid og ledelse. Forholdet til styret og styrets arbeid  
  • Forberedelse til skolestart – erfaringsdeling fra en erfaren rektor 

NB!
Melding til nåværende rektorer og skolestyrets leder: Husk å informere nyansatte skoleledere om kurset!

Påmelding her: Checkin — påmelding til kurs for nye ledere 07.08.2023

Powered by Cornerstone