KFF-styret

Kristne Friskolers Forbund ledes av et styre bestående av sju faste medlemmer og tre varamedlemmer. Styreleder og styremedlemmer velges av representantskapet, styret velger selv nestleder og seksjonsledere.
2005-07-21

Styret for perioden fram til representantskapsmøtet i oktober 2024 har følgende sammensetning:
Morten Thomassen (Tomb vgs), styreleder
Anette Sørensen Rege (Nordborg vgs), nestleder
Birger Danielsen (Danielsen videregående skole)
Laila Eidsheim Flaa (Bildøy Bibelskole)
Raimo Hansen (Tyrifjord vgs)
Brynhild Samuelsen (Tryggheim Strand grunnskole)
Ida Loftheim  (Molde Friskole), opprykk fra vara til fast styremedlem da Audun Raen gikk ut av styret.

Audun Raen gikk ut av styret i august 2023 da han ble ansatt i KFF.

Vara:
Snefrid Straume Aateigen (Oasen skole Birkelid)
Heidi Midling (Bibelskolen i Trondheim)

 

Seksjonsledere:
Grunnskole: Brynhild Samuelsen (Tryggheim Strand)
Videregående: Anette Sørensen Rege (Nordborg vgs)
Bibelskole: Laila Eidsheim Flaa (Bildøy Bibelskole)
Fagskole: 

Powered by Cornerstone