KFF-styret

Kristne Friskolers Forbund ledes av et styre bestående av sju faste medlemmer og tre varamedlemmer. Styreleder og styremedlemmer velges av representantskapet, styret velger selv nestleder og seksjonsledere.
2005-07-21

Styret for perioden fram til representantskapsmøtet i oktober 2023 har følgende sammensetning:
Morten Thomassen (Tomb vgs), styreleder
Elisabeth Thielemann (St. Eystein skole), nestleder 
Birger Danielsen (Danielsen videregående skole)
Audun Raen (Drottingborg videregående skole)
David Andreas Bjørge (Sandnes Friskole)
Heidi Midling (Bibelskolen i Trondheim)

Laila Eidsheim Flaa (Bildøy Bibelskole)
 

Seksjonsledere:
Grunnskole: David Andreas Bjørge
Videregående: Audun Raen
Bibelskole: Heidi Midling
Fagskole: Ingen, men Agnar Aasland (Hald Internasjonale Senter) 

 

Powered by Cornerstone