KFF-styret

Kristne Friskolers Forbund ledes av et styre bestående av sju faste medlemmer og tre varamedlemmer. Styreleder og styremedlemmer velges av representantskapet, styret velger selv nestleder og seksjonsledere.
2005-07-21

Styret for perioden fram til representantskapsmøtet i oktober 2020 har følgende sammensetning:
Odd Anders With (KVT), styreleder
Elisabeth Thielemann (St. Eystein skole), nestleder 
Raimo Hansen (Tyrifjord videregående skole)
Audun Raen (Drottingborg videregående skole)
David Andreas Bjørge (Sandnes Friskole)
Heidi Midling (Bibelskolen i Trondheim)
Victoria Holte (Moe skole)

Varamedlemmer :
1. vara: Morten Thomassen (Tomb videregående skole)
2. vara: Lars Kongsvik (Bergen Kristne Grunnskole)
3. vara: Petter Gjessing (St. Paul gymnas)

Seksjonsledere:
Grunnskole: David Andreas Bjørge
Videregående: Audun Raen
Bibelskole: Heidi Midling
Fagskole: Ingen, men Agnar Aasland (Hald Internasjonale Senter) blir bedt om å lede seksjonen på skolelederkonferansen.
Høgskoler: Ingen, men Bjarne Kvam (NLA Høgskolen) blir bedt om å lede seksjonen på skolelederkonferansen.

 

Powered by Cornerstone