KFF

KFF-styret

Kristne Friskolers Forbund ledes av et styre bestående av sju faste medlemmer og tre varamedlemmer. Styreleder og styremedlemmer velges av representantskapet, styret velger selv nestleder og seksjonsledere.
2005-07-21

Styret for perioden fram til representantskapsmøtet i oktober 2018 har følgende sammensetning:
Odd Anders With (KVT), styreleder
Hilde Grimm (Oasen skole), nestleder
Ingvill Kvalsnes Blom (Danielsen barne- og ungdomsskole Sotra)
Elisabeth Thielemann (St. Eystein skole) 
Raimo Hansen (Tyrifjord videregående skole)
Audun Raen (Drottingborg videregående skole)
Knut Heng (Fjelltun Bibelskole)

Varamedlemmer :
1. vara: Thor Fremmegård (Fjellheim Bibelskole)
2. vara: Morten Thomassen (Tomb vgs)
3. vara: David Andreas Bjørge (Sandnes Friskole)

 

Seksjonsledere:
Grunnskole: Ingvill Kvalsnes Blom
Videregående: Audun Raen
Bibelskole: Knut Heng
Fagskole: Ingen, men Agnar Aasland (Hald Internasjonale Senter) blir bedt om å lede seksjonen på skolelederkonferansen.
Høgskoler: Ingen, men Bjarne Kvam (NLA Høgskolen) blir bedt om å lede seksjonen på skolelederkonferansen.

 

Powered by Cornerstone