Webinar om fag og tro våren 2022 for ungdomsskolene

Det vil bli arrangert webinarer i februar og mars for ungdomsskolene. Vi tror det har stor verdi at skolene hjelper hverandre med å ha «fag og tro» som en naturlig integrert del av arbeidet med fagfornyelsen.
2022-03-14

Her er oversikten for ungdomsskolene våren 2022:  

Torsdag 17. februar kl. 14.30-15.30: Norsk

Margunn Serigstad Dahle leder fagsamtale med Petrin Listou Kvam og Hanna Therese Bekkestad, Danielsen Ungdomsskole Osterøy. 

Onsdag 16. mars kl. 14.30-15.30: Naturfag

Signe Sandsmark leder fagsamtale med Øyvind Sund, Danielsen Ungdomsskole Haugesund, Ingvild Blystad, Hedemarken friskole og Mimi tran-Nha Nguyen, Lørenskog friskole.

Samfunnsfag

Vi har ikke funnet lærere som kan bli med ennå. Om du har lyst til å være med på webinar, ta kontakt med Sidsel Høland Olausson, olausson@kff.no

Synliggjøringskravene ligger som grunnlag for fagsamtalene, og det tas utgangspunkt i konkrete tema og undervisningsopplegg som lærerne enten har benyttet eller er i ferd med å utvikle. Lærerne har på ulik måte erfaringer med bruk av livssynsanalyse som verktøy. Vi vil samtale både om hvordan det kristne livssynet på en naturlig måte kan komme direkte til uttrykk i den aktuelle undervisningen, og om hvordan vi kan identifisere og vurdere spor av andre livssyn som måtte ligge i læremidlene som brukes.

I fagsamtalen vil vi konkretisere dette ut fra følgende spørsmål:

  • Hva slags grunnlagstenkning har vi for undervisningen?
  • Hvilke verdier formidler vi – og hvordan?
  • Hvilket menneskesyn formidler vi – og hvordan?
  • Hva slags virkelighetsforståelse formidler vi – og hvordan?

I forkant av webinarene vil vi anbefale deltakerne å se «Sa du nøytral?»-videoene, særlig nr. 1 eller 6, samt gjøre seg litt kjent med ressursene på https://damaris-skole-vgs.no/tro-og-fag/ .

Deltakeravgift: Kr. 500 per skole.  (Det er bare en per skole som melder seg på, denne videresender lenka til møtet.  Påmeldingsfrist: innen mandag 8 .februar 2022. 

Påmelding kan gjøre her. 

Arrangør: KFF i samarbeid med Damaris skole.

 

Powered by Cornerstone