Jobb i kristen skole!

Her kan du finne ledige stillinger i alle KFFs skoler og høyskoler og alle stillingskategorier. Vi har som medlemmer 80 grunnskoler i Norge og utlandet, 36 videregående skoler, 20 bibelskoler, 3 fagskoler og 4 høyskoler.

Ledig lærerstilling ved Bjerkely skole (midlertidig stilling)

Bjerkely skole er en kristen friskole med ca. 60 elever på 1.-7. trinn, og 18 ansatte. Skolen drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og ligger i Undrumsdal i Tønsberg kommune.

Lærerstilling ved Moe skole, Sandefjord

Fra 1. august 2021 blir det ledig inntil 100 % vikarstilling som kontaktlærer i ungdomsskolen. Det vil også bli noe undervisning på barnetrinnet.

Ledige stillinger ved Bergen Kristne Grunnskole fra høsten 2021.

Skolen er en 1-10 kristen friskole som ligger på Øvre Kråkenes i Bergen. Den ble stiftet av menigheten Credokirken og har om lag 200 elever og 40 ansatte.

Fortsatt ledige stillinger på OKS videregående skole fra høsten 2021!

Vi trenger fortsatt lærere som ønsker å være med i oppstart av våre nye videregående skole i Lillestrøm kommune. (Hovedsakelig realfag, spansk og IKT- og medieproduksjon.)

Ledig stilling som lærar i idrettsfag og norsk på Vestborg VGS

Frå hausten 2021 treng Vestborg VGS ny lærar. Det gjeld fyrst og fremst norsk og idrettsfag, men det kan også bli aktuelt med andre fag, så som samfunnsfag.

Powered by Cornerstone