Jobb i kristen skole!

Her kan du finne ledige stillinger i alle KFFs skoler og høyskoler og alle stillingskategorier. Vi har som medlemmer 80 grunnskoler i Norge og utlandet, 36 videregående skoler, 20 bibelskoler, 3 fagskoler og 4 høyskoler.

Ledig stilling som lærar i realfag ved Vestborg vgs

Hausten 2020 treng Vestborg VGS ny lærar. Det gjeld fyrst og fremst realfag, men kan også bli aktuelt med andre fag, så som idrett, historie og engelsk.

Danielsen Ungdomsskule Osterøy søkjer spesialpedagog

Søknad sender du skulen via heimesida duosterøy.no Søknadsfrist 13.04.

Danielsen Ungdomsskule Osterøy søkjer kontaktlærar

Søknad sender du skulen via heimesida duosterøy.no Søknadsfrist 13.04.

Ledig stilling som lærer ved Innherred kristne skole (IKS)

Ved IKS er det fra 1. august ledig stilling i 100 %. Skolen vil ha ca. 15 elever fordelt på alle tre hovedstegene fra 1.–10. klasse. Skolen drives på evangelisk-luthersk grunn, og den som tilsettes må være lojal mot verdidokumentet og skolens generelle plan.

Granly skole søker etter lærere

Granly skole ser etter tydelige klasseledere som har evne og lyst til å være med å utvikle skolen, og som har et hjerte for elevens faglige og sosiale utvikling. Du motiveres av å være kontaktlærer, og du har undervisningskompetanse i flere fag. Ansatte ved Granly skole må kunne identifisere seg med, og aktivt være med å virkeliggjøre formålet og det kristne verdigrunnlaget for skolen, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument.

Powered by Cornerstone