Ledige stillinger ved kristne skoler

Granly skole søkere lærer for skoleåret 2024-2025

Skolen ønsker ansatte som kan bidra til at skolens målsetting ivaretas. Det søkes etter lærere med formell kompetanse i engelsk og mat og helse. Stillingen vil også innebære undervisning knyttet til individuell tilrettelagt opplæring i ulike fag, gjerne i fagene matematikk, norsk og engelsk.

LEDIG LÆRERSTILLING VED GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE

Gjennestad vgs har ledig inntil 50% fast stilling som lærer i helse og oppvekstfag, helsefagarbeider, fra 01.08.2024.

Ledig stilling som spesialpedagogisk rådgjevar i 50 % og lærar i 50 %

På grunn av at den spesialpedagogiske rådgjevaren vår er innvilga permisjon, er me på utkikk etter ein vikar i stillinga. Vikariatet er eitt år, men kan verte forlenga i tilsaman tre år.

Powered by Cornerstone