Jobb i kristen skole!

Her kan du finne ledige stillinger i alle KFFs skoler og høyskoler og alle stillingskategorier. Vi har som medlemmer 80 grunnskoler i Norge og utlandet, 38 videregående skoler, 20 bibelskoler, 3 fagskoler og 4 høyskoler.

Kristen videregående skole Haugalandet søker rektor/daglig leder i 100% fast stilling.

KVH er en liten kristen friskole skole med stor fleksibilitet som er opptatt av at elevene skal lykkes med å nå sine mål. Skolen startet opp i 2016 og flyttet i 2019 inn i nye lokaler på Norheim, i Karmøy kommune. Vi har i dag 80 elever og en engasjert personalgruppe som daglig står på til det beste for elevene. Skolen eies av Misjonssamband og tilbyr i dag: Studiespesialisering, helse og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og påbygg.

OKS Grunnskole søker lærer og assistent

Fra 1. januar 2023 har skolen en ledig stilling som lærer og en ledig stilling som assistent.

St. Paul Gymnas har for skoleåret 2022-2023 inntil 5 ledige vikariater

Studenter og lærere som kunne være interessert i å få nærmere kjennskap til våre katolske skoler, kan henvende seg til skolekontoret i Oslo katolske bispedømme på følgende e-post: skole@katolsk.no

Ledige stillinger ved Alta Kristne Grunnskole fra skolestart høsten 2022

Vi har ledig inntil tre lærerstillinger i 100% fra skolestart høsten 2022. Dette er en fast stilling og to vikariat.

Ledig stilling som lærer ved Molde Friskole

Ved Molde Friskole kan det skoleåret 2022/2023 bli ledig en lærerstillinger i inntil 100%. Skolens visjon er "der elevene får blomstre" og vi forventer at alle i personalet gjør sitt ytterste for å følge opp denne visjonen.

Powered by Cornerstone