Jobb i kristen skole!

Her kan du finne ledige stillinger i alle KFFs skoler og høyskoler og alle stillingskategorier. Vi har som medlemmer 80 grunnskoler i Norge og utlandet, 36 videregående skoler, 20 bibelskoler, 3 fagskoler og 4 høyskoler.

Grunnskolen Oslo Kristne Senter søker lærere

For skoleåret 2021/22 har vi ledig en eller flere stillinger i 80-100% for lærere med utdanning og helst erfaring fra undervisning i grunnskolen.

Tomb vgs søker lærere i engelsk, plante- og teknikkfag, anleggsteknikk og assistent i undervisning og internat og miljøarbeidere/ettåringer

Tomb vgs er en landsdekkende, kristen friskole og er en egen virksomhet i Normisjon. Skolen ligger i Råde i Østfold/Viken og har i dag om lag 280 elever. Stillingene er ledig fra 01. august, med mulighet for tidligere oppstart.

Bibelskolen Fjellhaug søker undervisningsleder og bibelskolelærer

Inntil 100% stilling som deles mellom undervisningsleder og bibelskolelærer. Stillingsstørrelse kan diskuteres. Vi er en del av Fjellhaug Utdanningssenter og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Ledige stillinger på OKS videregående skole høsten 2021

Høsten 2021 starter OKS en ny videregående skole på Kjeller i Lillestrøm kommune. Vi er godkjent for studiespesialisering, IKT og medieproduksjon og helse- og oppvekstfag. Vi søker i den forbindelse lærere med undervisningskompetanse i både fellesfag og programfag på videregående nivå.

Ledige stillinger ved Gjennestad videregående skole - Ettåringer (Miljøarbeidere)

Gjennestad søker 2 ettåringer i 100% stilling som miljøarbeidere. Ansettelsesvilkårene som ettåring er 10 måneders kontrakt, lommepenger, fri kost og losji. Stillingene passer best for ungdommer. Formålet med stillingene er å være med på å sikre gode og trygge boforhold for internatelevene og å legge til rette for aktivitet og engasjement blant elevene.

Powered by Cornerstone