Ledige stillinger ved kristne skoler

Ledig stilling som spesialpedagogisk rådgjevar i 50 % og lærar i 50 %

På grunn av at den spesialpedagogiske rådgjevaren vår er innvilga permisjon, er me på utkikk etter ein vikar i stillinga. Vikariatet er eitt år, men kan verte forlenga i tilsaman tre år.

Powered by Cornerstone