Sekretariatet i KFF

2005-07-19

E-post: post[at]kff.no*
Tlf. 22 82 35 80
Adresse: Storgt. 10 B, 0155 OSLO

 

Jan Erik Sundby
Generalsekretær
Tlf: 22 82 35 80 eller 971 13 257 E-post: sundby[at]kff.no*

Jan Erik Sundby er utdannet sivilagronom og har bakgrunn som lektor og siden rektor ved Tomb videregående skole. Han har vært ansatt i Blå Kors med blant annet ansvar for skolevirksomheten og har vært kirkeverge i 10 år. Han har også politisk erfaring fra kommune og fylkesnivå og var statssekretær i landbruksdepartementet i Bondevik I og har vært i denne stillingen siden 2015. 

 

Helge Vatne
Seniorrådgiver
Tlf: 22 82 35 86      Mobiltlf:  934 05 729         E-post: vatne[at]kff.no *

Helge Vatne er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk. Han har arbeidet som lærer i offentlig barne- og ungdomskkole. Han var rektor ved Den norske skolen i Kamerun fra 1986 til 1994. I perioden 1999-2008 jobbet han som rådgiver i KFF, og kom tilbake til stilling her høsten 2017. Da kom han fra stillingen som rektor ved Østerbo videregående skole. Helge Vatne har hovedabnsvar for oppfølging av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS. Det innebærer bla kursing og veiledning av medlemsskoler og andre friskoler i spørsmål knyttet til kravene i friskoleloven § 5-2 om "forsvarlig system" for vurdering av om krav i lover og forskrifter oppfylles. 

Sidsel Høland Olausson

Seniorrådgiver

Tlf 22 82 35 80      E-post:  olausson@kff.no

Sidsel Høland Olausson er utdannet adjunkt. Hun har arbeidet som lærer i den offentlige skolen i Oslo. Hun har også vært miljøterrapaut ved Tøyen DPS. Siden 2010 har hun arbeidet som skolekunsulent/rådgiver ved NLM sitt hovedkontor i Oslo og har i denne stillingen hatt utstrakt kontakt med NLM-skolene som også er å finne i vårt medlemsregister. 

Powered by Cornerstone