Sekretariatet i KFF

2005-07-19

E-post: post[at]kff.no*
Tlf. 22 82 35 80
Adresse: Storgt. 10 B, 0155 OSLO

 

Jorunn Hallaråker Heggelund 
(for tiden i permisjon, etter planen tilbake i løpet av vårhalvåret 2024) 

Generalsekretær

Jorunn Hallaråker Heggelund er utdannet jurist og lektor og har bakgrunn som lektor fra Danielsen og Bjørnholt videregående skoler og har lang erfaring fra både Storting og regjering. Blant annet ledet hun KrFs sekretariat under regjeringsforhandlingene på Granavolden og var statssekretær i Solberg-regjeringen. Hun lang fartstid som politisk rådgiver på Stortinget og har i tillegg hatt en rekke styreoppgaver og andre tillitsoppgaver.

 

Helge Vatne

Fungerende generalsekretær 
Tlf: 22 82 35 86              Mobiltlf:   934 05 729            E-post: vatne[at]kff.no 

Helge Vatne er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk. Han har arbeidet som lærer i offentlig barne- og ungdomskkole. Han var rektor ved Den norske skolen i Kamerun fra 1986 til 1994. I perioden 1999-2008 jobbet han som rådgiver i KFF og kom tilbake til stilling her høsten 2017. Da kom han fra stillingen som rektor ved Østerbo videregående skole. Helge Vatne har i perioden 2017 - 2023 hatt hovedansvar for oppfølging av internkontrollsystemet IK-friskole.  


Sidsel Høland Olausson 
Seniorrådgiver 
Tlf: 22 82 35 80           Mob: 957 77 008                                       E-post:  olausson[at]kff.no

Sidsel Høland Olausson er utdannet adjunkt. Før hun begynte i KFF var hun rådgiver i skoleavdelingen ved NLM sitt hovedkontor i Oslo. Hun har arbeidet som lærer i den offentlige skolen i Oslo og har også vært miljøterapeut ved Tøyen DPS. Sidsel er den i KFF som jobber mest med konferanser og kurs og har et spesielt ansvar for rådgiving til medlemsskoler angående arbeid med læreplaner (alle skoleslag) og synliggjøringstillegg (grunnskoler og vgs).

 

Audun Raen 
Seniorrådgiver
Tlf: 22 82 35 80             Mobiltlf:  904 82 119                                       E-post:  raen[at]kff.no

Audun Raen er utdannet lærer med master i pedagogikk. Han kom til KFF fra stillingen som rektor ved Drottningborg videregående skole. Han har også erfaring fra annen skolevirksomhet, bl.a. som rektor ved Den norske skolen i Peru, skolestyreleder ved Drottningborg ungdomsskole og ved Hesnes Montessoriskole. Audun har tidligere sittet i KFFs styre. Audun svarer på spørsmål fra medlemsskoler om tilskuddsberegning, timetall i skolen, arbeidstid for lærere og annet angående regelverk. 

 

Anna Jakobsen 
Seniorrådgiver   
Tlf 22 82 35 80             Mobiltlf:  909 46 464                                       E-post:  jakobsen[at]kff.no          

Anna Jakobsen er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø og Manchester University. Hun har vært daglig leder ved bibelskolen Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt (TBBMI). Hun har tidligere arbeidet som seniorskattejurist i Skattedirektoratet. Anna Jakobsen har hovedansvar for oppfølging av internkontrollsystemet IK-friskole. Det innebærer bl.a. kursing og veiledning av medlemsskoler og andre friskoler i spørsmål knyttet til kravene i privatskoleloven § 5-2a om internkontroll. Hun vil også besvare spørsmål fra medlemsskoler om privateskole-regelverk og annen aktuell lovgiving, blant annet forvaltningsloven, personopplysningsloven (GDPR) o.a.
 

Powered by Cornerstone