Kurstilbud

Kurs for nytilsatte skoleledere tirsdag 3. og onsdag 4. august 2021

Hva skal du gjøre de første 100 dagene? Praktisk hjelp fra KFF.
Les mer

Kurs i bruk av IK-friskole

IK-friskole er et internkontrollsystem som hjelper skolene til å oppfylle kravet om internkontroll i friskoleloven § 5-2a. Her gis informasjon om kurs i bruken av systemet. Kursdatoer: 15.04, 21.06 og 22.06.
Les mer

WEBINAR tirsdag 20. april kl. 14.00 – 15.15. Fag og tro – hva skjer mon tro? Glimt fra fem skoler.

Ulike praksiser, men samme forankring og målsetning. Glimt fra forskjellige fag og prosjekter på videregående og ungdomstrinn, til gjensidig inspirasjon!
Les mer

Kurs om mva i friskoler

Onsdag 26.05 kl. 09.30 - 12.00 arrangerer KFF kurs om merverdiavgift i friskoler. Forelesere blir revisorer og jurister fra revisorfirmaet BDO, Lillestrøm.
Les mer

Seksjonsmøter

To ganger i året inviterer KFF sine medlemsskoler til seksjonsmøter. Dette vårsemesteret blir møtene digitale. Grunnskolene møtes onsdag 17. mars, videregående skoler tirsdag 23. mars og bibelskoler torsdag 25. mars.
Les mer

Kurs for å starte ny kristen skole

Det blir i år ikke arrangert et eget kurs for å starte ny kristen skole i regi av KFF. Ta kontakt med sekretariatet for å avtale et eget møte (digitalt).
Les mer

Skolelederkonferansen 2021

Konferansen vil avholdes fra mandag 25. til onsdag 27. oktober i 2021. Hotellet denne gangen er Thon Hotel Arena på Lillestrøm.
Les mer

Temaer for planleggingsdager, foredrag, seminarer o.l.

KFFs ansatte har mange temaer innen kristen skole som de kan bidra med på forskjellige samlinger, fra korte innlegg til hele dager. Det gjelder kristne skolers egenart og begrunnelse, lovverk, skolens innhold, påvirkning mm.
Les mer
Last inn
flere
Powered by Cornerstone