Kurstilbud

Kurs i bruk av IK-friskole

IK-friskole er et internkontrollsystem som hjelper skolene til å oppfylle kravet om internkontroll i friskoleloven § 5-2a. Her gis informasjon om online-kurs (nettbasert) i bruken av systemet. Datoer våren 2022 er nå fastsatt.
Les mer

Webinar om fag og tro våren 2022 for ungdomsskolene

Det vil bli arrangert webinarer i februar og mars for ungdomsskolene. Vi tror det har stor verdi at skolene hjelper hverandre med å ha «fag og tro» som en naturlig integrert del av arbeidet med fagfornyelsen.
Les mer

Skolelederkonferanse 19.-21.oktober 2022

Konferansen blir arrangert samme sted som i 2021, på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Oppstart ved lunsj onsdag kl. 13.00. Avslutning etter lunsj fredag kl. 13.00. Program kommer i august/september 2022.
Les mer

Kurs for å starte ny kristen skole

Det blir i år ikke arrangert et eget kurs for å starte ny kristen skole i regi av KFF. Ta kontakt med sekretariatet for å avtale et eget møte (digitalt).
Les mer

Temaer for planleggingsdager, foredrag, seminarer o.l.

KFFs ansatte har mange temaer innen kristen skole som de kan bidra med på forskjellige samlinger, fra korte innlegg til hele dager. Det gjelder kristne skolers egenart og begrunnelse, lovverk, skolens innhold, påvirkning mm.
Les mer
Last inn
flere
Powered by Cornerstone