Kurstilbud

Webinar for bibelskolene tirsdag 16. august kl. 09.00-10.30.

Eli Tronsmo, postdoktor ved lærerutdanningen og skoleforskning, vil snakke om verdien av samarbeid i pedagogiske spørsmål. Hvorfor og hvordan investere i lærernes fellesskap?
Les mer

Konferanse for kristendomslærere på vgs

Det blir ekstra fint å samle kristendomslærere fra de videregående friskolene til konferanse igjen høsten 2022 etter to år med pandemi. Vi håper foredrag, erfaringsutveksling og nettverksbygging vil føre til inspirasjon hver enkelt kan ta med tilbake til skolen sin. Temaer denne gangen er apologetikk og trosformidling. Vi ser fram til å få besøk...
Les mer

Kurs for nytilsatte skoleledere fredag 5. august 2022

Kurset arrangeres i KFFs lokaler i Storgata 10B rett ved Oslo S kl. 10.00-15.00.
Les mer

Konferanse på Sanner hotell

Det vil bli konferanse for servicepersonale mandag 26. - tirsdag 27. september 2022 på Sanner hotell på Hadeland. Programmet er klart.
Les mer

Seksjonsmøter våren 2022

I år blir seksjonsmøtene for bibelskolene og videregående avholdt fysisk, mens seksjonsmøte for grunnskolene vil avholdes digitalt.
Les mer

Kurs i bruk av IK-friskole

IK-friskole er et internkontrollsystem som hjelper skolene til å oppfylle kravet om internkontroll i friskoleloven § 5-2a. Her gis informasjon om de online-kurs (webinar) om bruken av systemet som tilbys vårhalvåret 2022.
Les mer

Webinar om fag og tro våren 2022 for ungdomsskolene

Det vil bli arrangert webinarer i februar og mars for ungdomsskolene. Vi tror det har stor verdi at skolene hjelper hverandre med å ha «fag og tro» som en naturlig integrert del av arbeidet med fagfornyelsen.
Les mer

Presentasjon av plusOffice

PlusOffice er et HMS-system som en del friskoler bruker. KFF inviterte firmaet til å presentere produktet på et nettseminar. Her er lenke til opptak av presentasjonen.
Les mer

Skolelederkonferanse 19.-21.oktober 2022

Konferansen blir arrangert samme sted som i 2021, på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Oppstart ved lunsj onsdag kl. 13.00. Avslutning etter lunsj fredag kl. 13.00. Program kommer i august/september 2022.
Les mer

Kurs for å starte ny kristen skole

Det blir i år ikke arrangert et eget kurs for å starte ny kristen skole i regi av KFF. Ta kontakt med sekretariatet for å avtale et eget møte (digitalt).
Les mer

Temaer for planleggingsdager, foredrag, seminarer o.l.

KFFs ansatte har mange temaer innen kristen skole som de kan bidra med på forskjellige samlinger, fra korte innlegg til hele dager. Det gjelder kristne skolers egenart og begrunnelse, lovverk, skolens innhold, påvirkning mm.
Les mer
Last inn
flere
Powered by Cornerstone