Kurstilbud

Konferanse for kristendomslærere på vgs

Det blir ekstra fint å samle kristendomslærere fra de videregående friskolene til konferanse igjen høsten 2022 etter to år med pandemi. Vi håper foredrag, erfaringsutveksling og nettverksbygging vil føre til inspirasjon hver enkelt kan ta med tilbake til skolen sin. Temaer denne gangen er apologetikk og trosformidling. Vi ser fram til å få besøk...
Les mer

Skolelederkonferanse 19.-21.oktober 2022

Konferansen blir arranger på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. I år vil særlig temaene trosformidling og psykisk helse være på agendaen. Frist for påmelding var torsdag 8. september, ta kontakt om du å delta.
Les mer

Kurs i bruk av IK-friskole

IK-friskole er et internkontrollsystem som hjelper skolene til å oppfylle kravet om internkontroll i friskoleloven § 5-2a. Her gis informasjon om de online-kurs (webinar) om bruken av systemet som tilbys høsthalvåret 2022.
Les mer

Kurs for å starte ny kristen skole

Det blir i år ikke arrangert et eget kurs for å starte ny kristen skole i regi av KFF. Ta kontakt med sekretariatet for å avtale et eget møte (digitalt).
Les mer

Temaer for planleggingsdager, foredrag, seminarer o.l.

KFFs ansatte har mange temaer innen kristen skole som de kan bidra med på forskjellige samlinger, fra korte innlegg til hele dager. Det gjelder kristne skolers egenart og begrunnelse, lovverk, skolens innhold, påvirkning mm.
Les mer
Last inn
flere
Powered by Cornerstone