Seksjonsmøter

To ganger i året inviterer KFF sine medlemsskoler til seksjonsmøter. Dette vårsemesteret blir møtene digitale. Grunnskolene møtes onsdag 17. mars, videregående skoler tirsdag 23. mars og bibelskoler torsdag 25. mars.
2021-02-16

Seksjonsmøtene tar opp saker som angår de tre gruppene av skoler. Møtet ledes av den valgte seksjonslederen, som er et medlem i styret i KFF. Heidi Midling fra Bibelskolen i Trondheim er seksjonsleder for bibelskolene. Audun Raen fra Drottningborg videregående skole er seksjonsleder for de videregående skolene og David Andres Bjørge fra Sandnes Friskole leder grunnskoleseksjonen.

Skolene vil i løpet av uke 7 få tilsendt en invitasjon til seksjonsmøte med tidspunkt og foreløpig saksliste. I forkant av seksjonsmøtene kan skolene spille inn flere saker, enten ved å sende e-post direkte til seksjonsleder eller ved å henvende seg til KFF-sekretariatet.

Gjennomførte regelverksendringer og høringer om forslag til endring er alltid et tema på KFFs seksjonsmøter. Denne gangen vil Kunnskapsdepartementets ennå ikke publiserte veileder til kommunene om finansiering spesialundervisning i friskoler være tema for grunnskoler og videregående skoler. En forestående lovendring om fjernundervisning er aktuell for alle tre seksjonsmøtene. Annet på sakslista for grunn- og videregående skoler er desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp) og eventuelt samarbeid om spesilatilpasset skolemiljøundersøkelse. Og så har vi jo smittevernsreglene da ...

Seksjonsmøtene er stedet for erfaringsutveksling og kontakt mellom skoler av samme slag. Vi håper at dette skal være mulig på et digitalt møte også.

 

 

 

Powered by Cornerstone