KFF-maler

Tilgjengelighetserklæring

Alle virksomheter i offentlig sektor må nå ha en såkalt "tilgjengelighetserklæring". Lenke til erklæringen skal ligge på virksomhetens nettsider. Hva med friskoler?

Posted on 2024-01-26

Kontrakt ved inntak

Her er et forslag til mal for en kontraktsmessig avtale når en søker tas inn som elev ved en friskole.

Posted on 2021-12-22

Delegeringsreglement

I mange saker kan styret ved en friskole eller kap. 4-skole delegere myndighet til å ta avgjørelser til rektor eller andre. Hvordan delegering skal skje, bør omtales i et delegeringsreglement. KFF foreslår en mal for dette.

Posted on 2018-11-21

Varslingsrutiner - kritikkverdige forhold

Arbeidsmiljøloven har regler angående arbeidstakeres rett til å kunne varsle om kritikkverdige forhold.

Posted on 2018-03-22

Tiltaksplan mot seksuelle krenkelser

Her ligger en mal for tiltaksplan.

Posted on 2011-06-07

Taushetserklæring

Her ligger en mal for taushetserklæring, jf. krav om taushetsplikt i forvaltningsloven.

Posted on 2011-06-07

Medarbeidersamtale

Her er litt informasjon om medarbeidersamtaler og et forslag til innkalling.

Posted on 2011-06-07

Arbeidsavtale

Medlemsskoler kan få forslag til arbeidsavtale ved henvendelse til administrasjonen.

Posted on 2011-06-07

Andre dokumenter

Posted on 2011-06-07
Powered by Cornerstone