KFF-maler

Kontrakt ved inntak

Her er et forslag til mal for en kontraktsmessig avtale når en søker tas inn som elev ved en friskole.

Posted on 2021-12-22

Delegeringsreglement

I mange saker kan styret ved en friskole eller kap. 4-skole delegere myndighet til å ta avgjørelser til rektor eller andre. Hvordan delegering skal skje, bør omtales i et delegeringsreglement. KFF foreslår en mal for dette.

Posted on 2018-11-21

Mal for varslingsrutiner

Arbeidsmiljøloven har regler angående varsling.

Posted on 2018-03-22

Tiltaksplan mot seksuelle krenkelser

Her ligger en mal for tiltaksplan.

Posted on 2011-06-07

Taushetspliktavtale

Her ligger en mal for avtale om taushetsplikt.

Posted on 2011-06-07

Medarbeidersamtale

Her er litt informasjon om medarbeidersamtaler og et forslag til innkalling.

Posted on 2011-06-07

Arbeidsavtale

Medlemsskoler kan få forslag til arbeidsavtale ved henvendelse til administrasjonen.

Posted on 2011-06-07

Andre dokumenter

Posted on 2011-06-07
Powered by Cornerstone