Fagseminar om kjønn og seksualitet i kristent perspektiv

Seminaret arrangeres i Bergen 24.-25.november og er for lærere i ungdomsskole og vgs.
2021-11-22

Du kan se presentasjonene og opptakene på sidene til Damaris-skole: 

Seksualitet i populærkulturen & Seksualitet i kristen tro og noen andre livssyn - Damaris Skole Grs (damaris-skole-grs.no)

Det finnes en bedre historie - om revolusjoner og sex - Damaris Skole Grs (damaris-skole-grs.no)

Til mann og kvinne skapte Han dem - Et kristent svar på den nye kjønnsideologien - Damaris Skole Grs (damaris-skole-grs.no)

Kjønn og seksualitet er viktige tema både i fagfornyelsen og samtiden. Den felleskristne, klassiske forståelsen av kjønn og seksualitet fremstår i vårt samfunn i dag som en minoritetsholdning. Hvordan kan lærere på kristne friskoler gi elevene hjelp til å forstå og begrunne dette perspektivet? Hvordan oppøve kritisk tenkning og vurdering i møte med tidstypiske holdninger og tanker? Hvordan håndtere uenighet og meningsbrytning på en respektfull måte?

Disse og andre aktuelle spørsmål til temaet vil tas opp på fagseminaret, både gjennom foredrag og gruppe- og plenumssamtaler.

Se program her. Påmeldingen er nå stengt. Ta kontakt med olausson@kff.no om du ønsker å være med. 

Arrangør: Forum for didaktikk i kristent perspektiv

Powered by Cornerstone