Kristen Friskole

KFF ga fram til 2016 ut bladet Kristen Friskole. Fra 2009 var dette et digitalt blad på KFFs nettside. Det meste som sto der, sto også andre steder på nettsiden og står der fremdeles i den grad det er relevant. De som er interessert i å lese bladet, kan henvende seg til KFFs administrasjon på post@kff.no.

Powered by Cornerstone