Bokutgivelser

KFF har utgitt flere bøker med tema innen friskolefeltet. Bøkene kan kjøpes fra KFFs sekretariat.
2005-07-19

Kristen fri skole
Tittel: Kristen fri skole - til samtale og refleksjon
Dette er et hefte som ble utgitt av NLA Høgskolen i 2015 etter drøftinger og en arbeidsprosess i Forum for didaktikk i kristent perspektiv - og ført i pennen av Carsten Hjorth Pedersen. KFF har vært tungt inne i arbeidet med heftet og anbefaler det til alle medlemsskoler.
Pris: 50 kr pr stk pluss porto. Kan bestilles fra NLA Høgskolen (post@nla.no) eller via KFF.

 

Tydelig kristen skole
Boktittel: Tydelig kristen skole.
Forfatter: Torgeir Flateby redaktør, flere artikkelforfattere.
Boken er en artikkelsamling ved 25-årsjubileet til Kristne Friskolers Forbund i 2013. Boken har artikler om prinsipielle friskolespørsmål så vel som artikler om praktisk skolearbeid. Målgruppen er lærere, skoleledere, andre ansatte og styremedlemmer i friskolene og andre friskoleinteresserte.
Pris: 245 kr pr stk pluss porto. Få eksemplarer.

 

Vekst i vekslende vind
Boktittel: "Vekst i vekslende vind"
Forfatter: Torgeir Flateby redaktør, flere artikkelforfattere.
Boken er en aktuell artikkelsamling om friskolespørsmål som kom ut i 2008 i anledning av at KFF hadde eksistert som organisasjon i 20 år.
Pris: 20 kr pr stk pluss porto.

 

Friskolen - enhetsskolens gjøkunge?
Boktittel: Friskolen - enhetsskolens gjøkunge?
Forfatter: Asbjørn Tveiten.
En aktuell bok om forholdet mellom de private skolene og det offentlige skolevesenet i det 20. århundre. Utgitt juni 2000.
Pris: 20 kr pr stk pluss porto. 

 

KFF har tidligere gitt ut to artikkelsamlinger om friskolespørsmål. De er nå utsolgt. De har imidlertid mange lesverdige artikler og kan lånes på bibliotek - kanskje de til og med står i skolens bibliotek. 

Tusenfryd
Boktittel: "TUSENFRYD. Skolefrihet og menneskeretter"
Forfatter: Torgeir Flateby redaktør, flere artikkelforfattere.
Boken er en aktuell artikkelsamling om friskolespørsmål som kom ut i 2003. Utsolgt.


Kristen friskole. Frihet og mangfold
Boktittel: "Kristen friskole. Frihet og Mangfold"
Forfatter: Torgeir Flateby redaktør, flere artikkelforfattere.
Boken er en artikkelsamling om friskolespørsmål, utgitt i 1999. Utsolgt.


Bestilling
For å bestille, kan du enten ringe KFF-sekretariatet, tlf 22 82 35 80, eller sende e-post til post[at]kff.no (bytt ut [at] med alfakrøll).

Powered by Cornerstone