Webinar om arkivering

Mye er uklart angående arkivering i friskoler. Men noe vet vi. Skolene er pliktige til å arkivere visse dokumenter, men må holde hodet kaldt så det ikke arkiveres i strid med personvernregelverket. Dette er tema på KFFs webinar om arkivering i friskoler torsdag 16. mars 2023.
2023-02-08

Webinar om arkivering i friskoler

Torsdag 16.03 kl 09.00 – 11.00 på Teams
Kursleder: Helge Vatne

 

Kurset er gjennomført. Last ned powerpointpresentasjon her.

 

Program

09.00. Innledning.
Om plikten til å arkivere det nødvendige og forbudet mot å arkivere det unødvendige.

09.10. Aktuelle krav i personvernregelverket (GDPR)
- Gjennomgang av aktuelle artikler GDPR som setter begrensninger for hva som kan arkiveres.
- Informasjon om rutiner for sletting i IK-friskole, kapittelet om personvern (2.11)

09.30 Økonomiforskriften § 8-6
Hva betyr det helt konkret at «Dokumentasjon som blir krevd etter denne paragrafen, skal skolen ta vare på i minst ti år etter utgangen av det skoleåret det gjeld»?

09.50. Pause (10 min.)

10.00 Arkivloven og riksarkivarens forskrift.
Denne loven og forskriften kan bli gjort gjeldende for friskoler. Hva betyr en slik endring for skolen?
Hva må arkiveres hvis skolen velger å følge riksarkivarens forskrift selv om forskriften ikke gjelder friskoler?

10.25 Arkiv-programmer
Kort omtale av digitale arkivsystemer som Documaster, Konica Minolta M-files, Visma Flyt Arkiv og Tieto eArchive 360, - i tillegg til Microsoft 365 med Sharepoint og Google Disk (=Google Drive).

Tieto: https://help.360online.com/360productsheets/eArchive/eArchive_ENG.pdf
Documaster: https://www.documaster.com/arkiv
M-files: https://media.m-files.com/lp-enterprise-content-management-demo-no#form
Visma Flyt https://www.visma.no/saksbehandlingssystem/digitalt-arkiv/  

10.40 Samtale om arkivering i friskoler.

11.00 Kurset er slutt.

 

Pris og påmelding

Kurset er for medlemsskoler i KFF.
Pris for deltakelse er kr 500,- pr skole dersom skolen melder alle sine deltakere på samtidig. Ved bruk av det digitale påmeldingsskjemaet nedenfor vil man kunne registrere flere deltakere som en gruppe fra samme skole. Pris for første deltaker er kr 500,., og pris for de neste deltakerne er kr 0,-.

 

Kurset er gjennomført.

 

 

Powered by Cornerstone