Sekretariatet i KFF

2005-07-19

E-post: post[at]kff.no*
Tlf. 22 82 35 80
Adresse: Storgt. 10 B, 0155 OSLO

 

Jorunn Hallaråker Heggelund

Generalsekretær

Tlf: 22 82 35 85 / 80     Mobiltlf: 913 97 562         Epost: heggelund[at]kff.no

Jorunn Hallaråker Heggelund er utdannet jurist og lektor og har bakgrunn som lektor fra Danielsen og Bjørnholt videregående skoler og har lang erfaring fra både Storting og regjering. Blant annet ledet hun KrFs sekretariat under regjeringsforhandlingene på Granavolden og var statssekretær i Solberg-regjeringen. Hun lang fartstid som politisk rådgiver på Stortinget og har i tillegg hatt en rekke styreoppgaver og andre tillitsoppgaver.

 

Jan Erik Sundby    
Seniorrådgiver
Tlf: 22 82 35 80            Mobiltlf: 971 13 257        E-post: sundby[at]kff.no

Jan Erik Sundby er utdannet sivilagronom og har bakgrunn som lektor og siden rektor ved Tomb videregående skole. Han har vært ansatt i Blå Kors med blant annet ansvar for skolevirksomheten og har vært kirkeverge i 10 år. Han har også politisk erfaring fra kommune og fylkesnivå og var statssekretær i landbruksdepartementet i regjeringen Bondevik I. Han var generalsekretær i KFF fra 2015 til 1. april 2022. 

 

Helge Vatne
Seniorrådgiver
Tlf: 22 82 35 86      Mobiltlf:  934 05 729         E-post: vatne[at]kff.no 

Helge Vatne er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk. Han har arbeidet som lærer i offentlig barne- og ungdomskkole. Han var rektor ved Den norske skolen i Kamerun fra 1986 til 1994. I perioden 1999-2008 jobbet han som rådgiver i KFF og kom tilbake til stilling her høsten 2017. Da kom han fra stillingen som rektor ved Østerbo videregående skole. Helge Vatne har hovedansvar for oppfølging av internkontrollsystemet IK-friskole. Det innebærer bl.a. kursing og veiledning av medlemsskoler og andre friskoler i spørsmål knyttet til kravene i privatskoleloven § 5-2a om internkontroll for vurdering av om krav i lover og forskrifter oppfylles. 

Sidsel Høland Olausson 

Seniorrådgiver

Tlf: 22 82 35 80                                              E-post:  olausson@kff.no

Sidsel Høland Olausson er utdannet adjunkt. Hun har arbeidet som lærer i den offentlige skolen i Oslo. Hun har også vært miljøterapeut ved Tøyen DPS. Siden 2010 har hun arbeidet som skolekunsulent/rådgiver ved NLM sitt hovedkontor i Oslo og har i denne stillingen hatt utstrakt kontakt med NLM-skolene som også er å finne i vårt medlemsregister. 

Powered by Cornerstone