KFF

Sekretariatet i KFF

2005-07-19

E-post: post[at]kff.no*
Tlf. 22 82 35 80
Adresse: Storgt. 10 B, 0155 OSLO

 

Jan Erik Sundby
Generalsekretær
Tlf: 22 82 35 80 eller 971 13 257 E-post: sundby[at]kff.no*

Jan Erik Sundby er utdannet sivilagronom og har bakgrunn som lektor og siden rektor ved Tomb videregående skole. Han har vært ansatt i Blå Kors med blant annet ansvar for skolevirksomheten og har vært kirkeverge i 10 år. Han har også politisk erfaring fra kommune og fylkesnivå og var statssekretær i landbruksdepartementet i Bondevik I.


Signe Sandsmark 

Seniorrådgiver
Tlf: 22 82 35 80 E-post: sandsmark[at]kff.no*

Signe Sandsmark har vært avdelingsleder for skole- og barnehageavdelingen i Norsk Luthersk Misjonssamband. Hun har tidligere vært lærer i grunnskolen og akademilektor i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi. Hun har også en PhD-grad i pedagogisk filosofi fra University of London.


* Erstatt [at] med @ når e-postadressen brukes.

 

Helge Vatne
Seniorrådgiver
Tlf: 22 82 35 80      Mobiltlf:  934 05 729         E-post: vatne[at]kff.no *

Helge Vatne er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk. Han har arbeidet som lærer i offentlig barne- og ungdomskkole. Han var rektor ved Den norske skolen i Kamerun fra 1986 til 1994. I perioden 1999-2008 jobbet han som rådgiver i KFF, og kom tilbake til stilling her høsten 2017. Da kom han fra stillingen som rektor ved Østerbo videregående skole. Helge Vatne har hovedabnsvar for oppfølging av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS. Det innebærer bla kursing og veiledning av medlemsskoler og andre friskoler i spørsmål knyttet til kravene i friskoleloven § 5-2 om "forsvarlig system" for vurdering av om krav i lover og forskrifter oppfylles. 

Powered by Cornerstone