Bokomtale: Pædagogik i kristent perspektiv

Carsten Hjorth Pedersen, forfatteren av Påvirkning med respekt, har skrevet en grundig bok om forholdet mellom kristen tro og pedagogikk, som alle friskoleansatte bør lese!
2009-11-30

Pædagogik i kristent perspektiv

Av Carsten Hjorth Pedersen

København: Credo Forlag, 2002

 

Mange kjenner Carsten Hjorth Pedersen som forfatter av boken Påvirkning med respekt, som kom i 2007. Denne boken om pedagogikk i kristent perspektiv er også vel verdt å lese! Ofte blir det spurt om det finnes en kristen pedagogikk. Forfatteren behandler dette spørsmålet ved å se på hvilken betydning kristen tro har for pedagogikken og hvilken betydning pedagogikken har for formidling av kristen tro. Han skriver prinsipielt, men med mange praktiske eksempler. Her er ett:

 

Jeg havde en pige i 9. klasse, som skulle flytte til et andet sted i landet, langt væk fra den klasse, hun var så glad for at gå i. Jeg spurgte hende til flytningen. Hun brød ud i gråd og ville ikke snakke om det. ... Hva gør man som lærer? Lader man pigen være med sin sorg, eller går man til hende for at finde ud af, hvad der ligger bag?... Dette dilemma rører ved bl.a. følgende principielle spørgsmål: Forholdet mellem lærerens nærhed og distance i forhold til eleverne. Mandatspørgsmålet: Hvem tager sig af hvad i forhold til barnet? Hvordan tackle børn og unge i sorg?

 

Boken er delt i tre. Den første delen handler om et kristent menneskesyn og om å sammenholde og likevel skjelne mellom det åndelige og det sekulære perspektiv på kristen skole. Forfatteren skriver ut fra en luthersk forståelse, men det gjør ikke boken mindre lesverdig for andre. Den andre delen fokuserer på kristen tros positive bidrag til pedagogikken – om helhetspedagogikk, om å elske eleven som sin neste, om viktige begreper som lydighet, selvstendighet og autoritet. Den siste delen tar tak i forskjellige nyere pedagogiske strømninger (f.eks. humanisme og konstruktivisme) og bøker (f.eks. en av Jesper Juul) og vurderer disse ut fra det som er skrevet i kapitlene foran.

 

Boken kan bestilles i bokhandelen. Ta ev. kontakt med Kristent Pædagogisk Institutt i Danmark, der forfatteren er ansatt. E-post chp@kpi.dk

 

 

Powered by Cornerstone