Bokomtale: The Contemporary Catholic School

Bok om kristen skole fra katolsk perspektiv.
2010-12-29

Det meste som er gjort av religionspedagogisk forskning i Norge, og de fleste bøker som er skrevet om skole og kristendom, har et luthersk utgangspunkt. Mange bøker som leses kommer fra USA og andre engelskspråklige land, de fleste av disse har et reformert eller bredt evangelikalt utgangspunkt. Uansett hvilken konfesjon en skole bygger på kan det være utfordrende og inspirerende å lese hva andre tenker om det å drive kristen skole. Boken ”The Contemporary Catholic School” fra 1996 inneholder bl.a. artikler om hva en kristen skole er sett fra katolsk synsvinkel. Noen av artiklene har britisk utgangspunkt, andre amerikansk. Tre artikler om den katolske skoles identitet er spesielt interessante: What makes a school Catholic?, Catholic education and Catholic identity, The distinctiveness of Catholic education. Boken anbefales og kan lånes på bibliotek eller kjøpes på nett, både ny og brukt. Den er redigert av T. McLaughlin, J. O'Keefe and B. O'Keeffe.

Powered by Cornerstone