Bokomtale: The Courage to Teach

Tankevekkende bok fra amerikansk kveker om å våge å være til stede som lærer med hele seg. Parker J. Palmer har skrevet flere pedagogiske bøker, alle med en utfordring til helhet og sårbarhet slik at elever og studenter kan møte oss som mennesker.
2009-12-21

Palmer sier selv i innledningen: This book is for teachers who have good days and bad - and whose bad days bring the suffering that comes only from something one loves. It is for teachers who refuse to harden their hearts, because they love learners, learning, and the teaching life.

"We teach who we are" er en kjernesetning hos Palmer. God undervisning har sitt opphav i lærerens integritet. Han forteller om en student han hadde som fant det vanskelig å beskrive en god lærer fordi de gode lærerne var så forskjellige. Men hun kunne beskrive de dårlige læreren for de var alle like: "Ordene flyter et sted foran ansiktene deres, som snakkebobler i tegneserier." Ordene henger ikke sammen med personene, dermed blir det heller ingen ordentlig kontakt mellom lærer og elev/student.

Gode forandringer i undervisningen kommer ikke av større budsjetter, bedre metoder, nytt pensum eller omorganisering, de kommer innenfra. Palmer bruker sine egne erfaringer og hevder at lærere veldig ofte er styrt av frykt - frykt for å bli avslørt, frykt for utfordringer til å forandre vårt liv, frykt for å miste vår identitet. Boken utfordrer til å se med ærlighet på seg selv og sin egen læreroppfatning og lærerpraksis, og den gir hjelp til å bli en bedre lærer som i enda større grad kan betyr noe i unge menneskers liv.

Boken kom første gang i 1998 og er utgitt på forlaget Jossey-Bass, San Francisco.

 

Powered by Cornerstone