Bokomtale: Arbeidslivspsykologiske perspektiver på lærerrollen i kristne videregående internatskoler

Dag-Askild Bleka har forsket på arbeidssituasjonen til lærerne i disse skolene og har noen forslag til hvordan den kan forbedres.
2010-02-26

Boken, og forskningen som ligger bak, er ikke ny (2004), men den er stadig like aktuell. Dette er en bok som er spesielt interessant for alle som arbeider i internatskoler – ikke minst for skoleledere, men også andre vil ha nytte av den. Bleka har gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant lærere i kristne videregående internatskoler. På slike skoler utfører lærerne som oftest en god del oppgaver i tillegg til det de gjør i betalt arbeidstid: Tilsyn, ansvar for og deltagelse på arrangementer på skolen, rekrutteringsarbeid mm. Noen lærere sliter seg ut etter relativt kort tid, mens andre arbeider i mange år med stor motivasjon og arbeidsinnsats. Bleka er opptatt av å finne ut noe om disse forskjellene, hva som er belastende og hva som er stimulerende.

Undersøkelsen fokuserer på jobbtilfredshet, utbrenthet, selvopplevd mestringsevne og forpliktende organisasjonsengasjement. Den trekker også inn kallsdimensjonen. Rapporten går grundig inn i disse begrepene, begreper som også er relevante i forhold til andre enn lærerne og i forhold til andre skoler enn internatskoler.

Hva han fant? At et godt kollegafellesskap hjelper mot utbrenthet. At lærerne opplever at de mestrer oppgaver knyttet til det kristne og det sosialpedagogiske arbeidet dårligere enn oppgaver knyttet til undervisningen. At opplevelsen av å ha et kall er viktig. Les mer selv! De som liker statistikk finner mange spennende tall og vil kanskje ha mest glede av kap. 3 og 4. De som ikke liker statistikk kan hoppe over de fleste tallene og finne spennende informasjon og vurderinger, særlig i kap. 2 og 5.

Du får tak i boken på NLA. Det er forskningsrapport nr 2-2004.

Powered by Cornerstone