På skolen med Jesus?

Hilde R. Grimms masteroppgave gir grunnlag for viktige refleksjoner om skolens kristne profil.
2012-10-30

På seksjonsmøtet for grunnskolen på skolelederkonferansen presenterte Hilde Ramstad Grimm fra Oasen skole hovedfunn i masteroppgaven hun fullførte i vår. Hun fokuserte på å finne ut hvordan og i hvilken grad en kan merke at en skole er kristen. Ligger skolens kristne preg først og fremst i strukturen, eller er det en mer uformell kultur som er viktigst? Hvordan opprettholdes en kristen kultur, hvem er den avhengig av?

Hilde Grimm har målt graden av det hun kaller "trosrelaterte elementer" i skolene, og understreker selv at dette ikke omfatter alle måter skolen kan fremstå som kristen på. Hun finner at for enkelte skoler er det avstand mellom skriftlige styringsdokumenter og praksis på skolene – avstanden går begge veier, ved at visjoner og vedtekter ikke alltid er tydelig implementert for enkelte skoler, mens pedagogiske styringsdokumenter i for lav grad gjenspeiler undervisningen på skoler som ellers scorer høyt. Det er helt klart at de skolene som har en rektor med tett tilknytning til den kristne tro, og som fremhever kristen kultur på skolene, oftere vil få en skole med stor grad av trosrelaterte elementer og kristen kultur.

Noen spørsmål til bevisstgjøring, ikke bare for grunnskoler:

Hvordan vil vi være en kristen skole?

Hvilke deler av skolens struktur skal preges av å være kristen?

Har vi oversikt og kontroll på skolen vår?

Har vi områder vi må ”sikre” og ikke bare basere oss på det uformelle?

Powered by Cornerstone