Slik finner du fram i Ledertips

Ledertips gir nyttig informasjon om ledelse og drift av friskoler. Området er i hovedsak bygget opp ut fra friskolelovens disposisjon. Under hver paragraf finnes svar på vanlige spørsmål, inkludert brev og møtereferater fra KD og U-dir. Der paragrafene også gjelder bibelskoler, står det VOL (voksenopplæringsloven) bak. Dette er ikke på plass ennå!
2007-07-10

Det følgende er ikke på plass ennå, det kommer i den nye nettsiden.

1. Formål og virkeområde

2. Godkjenning av skole og læreplaner

2-1. Godkjenning, flytting, nedlegging
2-2. Annen virksomhet, registrering. VOL
2-3. Godkjenning elevtall og planer. VOL
2-4. Bygg og miljø. VOL

3. Elever - inntak, skyss, orden mm

3-1. Inntak
3-3. Skolebytte og ekstra år. VOL
3-5. Tilbud til språklige minoriteter
3-6. Spes.ped.
3-7. Skyss
3-8. Helsetilsyn. VOL
3-9. Orden. VOL
Forskrift. Vurdering
SFO

4. Personalet

4-1. Ledelse. VOL
4-2. Kompetansekrav. VOL
4-3. Politiattest
4-4. Lønns- og arbeidsvilkår
4-5. Assistenter
Ansettelser

5. Styrings- og rådsorganer

5-1. Styret. VOL
5-2. Styrets oppgaver. VOL
5-3. Elevråd. VOL

6. Økonomi

6-1. Statstilskudd
6-2. Skolepenger
6-3. Krav til bruk - nærstående
Forskrift
Annet

7. Diverse

7-1. Budsjett, regnskap og rapportering. VOL
7-1e. Leksehjelp
7-3. Taushetsplikt. VOL

8. Arkivering

9. Fag- og høyskoler

 

Powered by Cornerstone