Bokomtale: Friskolen – enhetsskolens gjøkunge?

Asbjørn Tveitens bok om forholdet mellom de private skolene og det offentlige skoleverket på 1900-tallet er spennende lesning og gir nyttig bakgrunn for dagens debatt om ansettelsesrett og andre friskolespørsmål.
2010-02-02

Asbjørn Tveiten er en habil skolehistoriker som har vært opptatt av kristne skoler i mange år. Han gir en grundig og interessant innføring i utviklingen av private skoler, særlig på grunn- og videregående nivå, og deres forhold til offentlige skoler. Stridsspørsmålene rundt private skoler blir belyst, boken gir en nyttig bakgrunn for dagens privatskoledebatt. Debatten om privatskoleloven som kom i 1970 er grundig belyst. Vi får vite hvem som startet og drev privatskolene, når det ble krav om godkjenning fra departementet, at Gudmund Hernes har sagt at det ligger en enhetstanke bak friskolene, og mye annet.

 

Tveiten refererer til den amerikanske forskeren Estelle James som hevder at det avgjørende skille mellom offentlige og private skoler ligger i hvem som har den endelige avgjørelsen ved ansettelse av lærere, opptak av elever og valg av undervisningsmetoder. Går avgjørelsen på disse områdene over til offentlige myndigheter, blir skolene ”nasjonalisert”, hevder James. Interessant inn i dagens debatt om ansettelsesrett.

 

Boken er liten og lettlest, bare ca 130 sider. Den ble gitt ut på Lunde forlag i 2000, i samarbeid med KFF. Den er neppe i vanlig salg lenger, men KFF har noen titalls eksemplarer som selges for kr 60,-. Mange friskoler har den sikkert i bokhyllen sin!

 

Powered by Cornerstone