Bokomtale: Grunnverdier og pedagogikk

Spennende artikkelsamling om grunnleggende verdispørsmål i skolen.
2010-04-30

Pedagogikkseksjonen ved NLA feiret 30-årsjubileum i 2006. Mange av foredragene i forbindelse med feiringen ble etterpå gitt ut i en artikkelsamling, sammen med andre bidrag. Artiklene er skrevet av både NLA-ansatte og andre. Tittelen gjenspeiler det som har vært pedagogikkseksjonens særmerke i alle år: Understrekningen av at oppdragelse og undervisning både bygger på og formidler verdier. Bokens formål er å medvirke til å holde verdispørsmålene levende og å utfordre skolen på verdiproblemstillinger vi ikke kommer utenom i vår tid.

Artikkelsamlingen har mange spennende bidrag og kan leses i små og større porsjoner. Den er delt i tre hoveddeler: Menneskeverd og likeverd, Grunnlagsspørsmål i skolen, og Danning og pedagogikk. De 14 kapitlene tar opp temaer som fredsarbeid, særskilte behov, antirasisme, forbruk, den pedagogiske relasjon, kvalitetsskole, formålsparagraf, verdisyn i læreplanen, oppdragermandat, nøytralitet, lederopplæring, kulturpsykologi, og spørsmålet ”Hva er pedagogikk?”.

Boken kan kjøpes fra NLA eller i en hvilken som helst bokhandel.

Grunnverdier og pedagogikk (2007). Fagbokforlaget. (Redaktører: Kaldestad, Reigstad, Sæther og Sæthre)

Powered by Cornerstone