KRISTNE SKOLER I NORGE

Her finner du en oversikt over medlemsskolene i Kristne Friskolers Forbund (KFF) i Norge. Utenlandsskoler er ikke tatt med. De aller fleste kristne grunnskolene i Norge og alle de kristne videregående skolene og alle bibelskolene i Norge er medlemmer i KFF.
Skoler144
1.-7. klasse, ca 40 elever.Andelslag.
Bibel- og misjonslinje, Forkynner- og misjonslinje, Utvidet praksisår (3.år) Tilknyttet Jesus Church.
1.-10. klasse, ca 100 elever.Tilknyttet pinsemenigheten Betel.
Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel. Tilknyttet NLM.
1.-10. klasse, ca 150 elever.Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Studiespesialisering, elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, påbygging. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
8.-10. klasse, ca 240 elever.Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
1.-10. klasse, ca 75 elever.Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
1.-10. klasse, ca 40 elever. Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
Studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, elektrofag, påbygging. Internat. Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
Tilknyttet Tønsberg menighet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.
1.-7. klasse, ca 15 elever. Aksjeselskap.
Grunnskole 1.-10. Ca. 10 elever. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Naturbruk, påbygg generell/spesiell studiekomp. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
1.-10. klasse, ca 120 elever. Tilknyttet Elihumenigheten, frittstående menighet.
1.-10. klasse, ca 65 elever. Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
Studiespesialisering, idrettsfag, påbygging. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
1.-7. klasse, ca 35 elever.Tilknyttet foreldregruppe.
1.-10. klasse, ca 30 elever. Tilknyttet Oppdal Kristne Senter, frittstående menighet.
Bygg- og anleggsteknikk, Resturant- og matfag, Påbygg studiekomp., Helse- og oppvekstfagTilknyttet Evangeliesenteret.
 Forrige12345678 Neste
Powered by Cornerstone