KRISTNE SKOLER I NORGE

Her finner du en oversikt over medlemsskolene i Kristne Friskolers Forbund (KFF) i Norge. Utenlandsskoler er ikke tatt med. De aller fleste kristne grunnskolene i Norge og alle de kristne videregående skolene og alle bibelskolene i Norge er medlemmer i KFF.
Skoler144
Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel, Påbygg studiekomp. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
1.-10. klasse, ca 180 elever.Tverrkirkelig stiftelse.
1.-10. klasse, ca 125 elever.
Fagskole i menighets- og misjonsarbeid. Tilknyttet pinsemenigheter. Avdelinger i Oslo og Kristiansand.
1.-10. klasse, ca 140 elever.Tilknyttet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
1.-10. klasse, ca 80 elever. Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
1.-10. klasse, ca 55 elever.Nordmøre og Romsdal indremisjon.
1.-10. klasse, ca 60 elever.Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
1.-10. klasse, ca 140 elever.Tilknyttet Sunnmøre Indremisjon.
1.-10. klasse.Tilknyttet Sunnmøre Indremisjon.
8.-10. klasse, ca 110 elever.Tilknyttet Sunnmøre Indremisjon.
1.-10. klasse, ca 40 elever.Tilknyttet Syvendedags Adventistsamfunnet.
Avdelinger i Bergen, Oslo og Kristiansand, post@nla.no.Tilbyr grunnskole- og barnehagelærerutd., pedagogikk, teologi, religion, idrett, interkulturell forståelse, økonomi og adm., ledelse, musikk, journalistikk, informasjons- og kommunikasjonsarbeid, interkulturell komm., kommunikasjon og livssyn.Tilknyttet sju lutherske organisasjoner/kirkesamfunn.
8.-10. klasse.Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, studiespesialisering, påbygging. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
1.-10. klasse, ca 115 elever. Tilknyttet Nordhordland Bibelsenter, frittstående menighet.
1.-10. klasse, ca 30 eleverTilknyttet lutherske organisasjoner.
1.-10. klasse, ca 230 elever.Tilknyttet tre menigheter/kirkesamfunn.
1.-10. klasse, ca 20 elever.Tilknyttet tre menigheter/kirkesamfunn.
1.-10. klasse, ca 65 elever.Tilknyttet tre menigheter/kirkesamfunn.
 Forrige12345678 Neste
Powered by Cornerstone