KRISTNE SKOLER I NORGE

Her finner du en oversikt over medlemsskolene i Kristne Friskolers Forbund (KFF) i Norge. Utenlandsskoler er ikke tatt med. De aller fleste kristne grunnskolene i Norge og alle de kristne videregående skolene og alle bibelskolene i Norge er medlemmer i KFF.
Skoler144
1.-10. klasse, ca 100 elever. Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
Bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, service og samfersel. Tilknyttet Blå Kors.
8.-10. klasse, ca 60 elever.Tilknyttet Normisjon.
Naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, studiespesialisering. Internat. Tilknyttet Normisjon.
 Forrige12345678
Powered by Cornerstone