KRISTNE SKOLER I NORGE

Her finner du en oversikt over medlemsskolene i Kristne Friskolers Forbund (KFF) i Norge. Utenlandsskoler er ikke tatt med. De aller fleste kristne grunnskolene i Norge og alle de kristne videregående skolene og alle bibelskolene i Norge er medlemmer i KFF.
Skoler144
1.-7. klasse, ca 50 elever, samvirkeforetak.
1.-10. kl. Ca 15 elever.
Bibelskole for gründere. Tilknyttet den internasjonale menigheten Overcomers Chapel, som er del av Pinsebevegelsen i Norge.
1.-10. klasse, ca 100 elever.Tilknyttet Paideia (frittstående forening).
1.-10. klasseTilknyttet Pinsemenigheten Klippen og Normisjon
1.-10. klasse.Tilknyttet IMI-kirken Stavanger og Normisjon.
Musikk, dans og drama. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
1.-10. klasse, elevtall ca. 45. Forening.
1.-10. kl. Ca 15 elever.
Vgs: Studiespesialisering Tilknyttet tre lutherske organisasjoner.
8.-10. klasse, ca 450 elever.Tilknyttet tre lutherske organisasjoner.
Studiespesialisering.Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Studiespesialisering, Musikk, dans og drama, Påbygg studiekomp. Tilknyttet Filadelfia Vennesla.
Studiespesialisering. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, påbygging. Tilknyttet Frikirken og to lutherske organisasjoner.
Naturbruk, bygg- og anleggsteknikk. Internat. Tilknyttet Indremisjonsforbundet.
Naturbruk, idrettsfag, studiespesialisering, service og samferdsel Internat. Tilknyttet Indremisjonsforbundet.
Studiespesialisering, studiespesialisering med fotball, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, påbygging. Tilknyttet tre lutherske organisasjoner.
Bibelskole Bibellinje, Tjenestelinje Tilknyttet De Frie Evangeliske Forsamlinger.
Helse- og oppvekstfag, medier og kommunikasjon, påbygging. Lukasstiftelsen er en diakonal tverrkirkelig stiftelse.
 Forrige12345678 Neste
Powered by Cornerstone