KRISTNE SKOLER I NORGE

Her finner du en oversikt over medlemsskolene i Kristne Friskolers Forbund (KFF) i Norge. Utenlandsskoler er ikke tatt med. De aller fleste kristne grunnskolene i Norge og alle de kristne videregående skolene og alle bibelskolene i Norge er medlemmer i KFF.
Skoler144
1.-10. klasse, ca 400 elever.Egill Danielsen Stiftelse, tilknyttet to lutherske organisasjoner
Tar inn søkere med og uten rett til vg. opplæring. Skolen har egen kvote for voksne elever. Studiespesialisering, Påbygg til gen. studiekompetanse. Egill Danielsen Stiftelse, tilknyttet to lutherske organisasjoner.
8.-10. klasse, ca 270 elever.Egill Danielsen Stiftelse, tilknyttet to lutherske organisasjoner.
8.-10. klasse, ca 75 elever.Egill Danielsen Stiftelse, tilknyttet to lutherske organisasjoner
8. - 10. klasse, ca 150 eleverEgill Danielsen Stiftelse, tilknyttet to lutherske organisasjoner.
8.-10. klasse, ca 167 elever.Egill Danielsen Stiftelse, tilknyttet to lutherske organisasjoner
8.-10. klasse, ca 90 elever. Egill Danielsen Stiftelse, tilknyttet to lutherske organisasjoner.
Studiespesialisering, Studiespesialisering m/idrett (4 år), Studiespesialisering m/forskerlinje, Delta-linje og KRIK-linje, Helse- og oppvekstfag, Påbygg studiekomp. Egill Danielsen Stiftelse, tilknyttet to lutherske organisasjoner.
8.-10. klasseTilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband
Studiespesialisering, påbygging. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
1.-10. klasse, ca 80 elever.Tilknyttet Syvendedags Adventistsamfunnet.
1.-10. klasse, ca 100 elever.Tilknyttet Elihumenigheten Tønsberg.
1.-10. klasse, ca 40 elever.Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
Bibellinje, medarbeiderlinje Tilknyttet Varna Evangeliesenter.
1.-10. klasse, ca 100 elever.Tilknyttet Stjørdal Misjonskirke.
Ut i tjeneste, Tilknyttet Filadelfiakirken.
Tilbyr studier i teologi/kristendomskunnskap, misjon og musikk. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Bibelskole, Bibel og formidling (2.år)
Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Bibellinje, ettårig og halvårig.
Studiespesialisering, idrettsfag. Internat. Tilknyttet Indremisjonsforbundet.
 Forrige12345678 Neste
Powered by Cornerstone