KRISTNE SKOLER I NORGE

Her finner du en oversikt over medlemsskolene i Kristne Friskolers Forbund (KFF) i Norge. Utenlandsskoler er ikke tatt med. De aller fleste kristne grunnskolene i Norge og alle de kristne videregående skolene og alle bibelskolene i Norge er medlemmer i KFF.
Skoler144
1.-10. klasse, ca 15 elever.Tilknyttet tre menigheter/kirkesamfunn.
1.-10. klasse. Tilknyttet Troens Ord, frittstående menighet.
1.-10. klasse, ca 100 elever.Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
1.-10. klasse, ca 175 elever.Tilknyttet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
1.-10. klasse, ca 120 elever.Tilknyttet to frittstående menigheter.
1.-10. klasse, ca 40 elever.Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
Helse-og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Service og samferdsel, Design og håndverksfag, Påbygging til gen studiekomp. Tilknyttet Blå Kors.
1.-10. klasse, ca 210 elever.Tilknyttet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
Teknikk og industriell produksjon/maritime fag, elektrofag/maritime fag. Tilknyttet Unge sjømenns kristelige forening.
1.-10. klasse, ca 80 elever.Tilknyttet Den katolske kirke.
1.-10. klasse, ca 240 elever.Tilknyttet Den katolske kirke.
Studiespesialisering.Tilknyttet Den katolske kirke.
1.-10. klasse, ca 340 elever.Tilknyttet Den katolske kirke.
1.-10. klasse, ca 540 elever.Tilknyttet Den katolske kirke
1.-10. klasse, ca 130 elever.Tilknyttet to frittstående menigheter.
1.-10. klasse, ca 70 elever.Tilknyttet Luthersk læstadiansk menighet.
Studiespesialisering, kunst, design og arkitektur, idrettsfag, helse- og oppvekstfag, påbygging. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
1.-7. klasse, ca 115 elever.Tilnyttet foreldregruppe.
Naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, studiespesialisering, påbygging. Internat. Tilknyttet Normisjon.
1.-10. klasse, ca 90 elever. Tilknyttet Adventistkirken.
 Forrige12345678 Neste
Powered by Cornerstone