KFF

Godkjente synliggjøringstillegg

I 2015 fikk KFF godkjent tillegg til formålet i Kunnskapsløftets læreplaner for kroppsøving, naturfag og norsk. KFF-skoler som ønsker å bruke dem som synliggjøring av sitt kristne grunnlag, må gjøre vedtak om dette i styret og sende beskjed (ikke søknad) til U-dir.
2015-04-16

Kroppsøving.

Naturfag.

Norsk.

KFF vil fortsette arbeidet med å utarbeide tilsvarende for flere gjennomgående fag.

Powered by Cornerstone