Godkjente synliggjøringstillegg

Udir har godkjent synliggjøringstillegg til læreplaner for seks gjennomgående fag i Kunnskapsløftet 2020. Synliggjøringstilleggene er utarbeidet av KFF-sekretariatet i samarbeid med medlemsskolene. I tillegg har det også blitt godkjent et tillegg for religion og etikk Vg3.
2020-08-12

Forskrift til friskoleloven § 2A-2 setter krav om at "skolar som er godkjend på grunnlag av livssyn, jf. friskolelova § 2-1 første ledd bokstav a), må synleggjere verdigrunnlaget sitt i læreplanen, under dette i læreplanane til relevante fag".  Udirs tolkning av denne bestemmelsen er at den kristne skolen som minimum må ha en egen, godkjent læreplan i KRLE/kristendomskunnskap og ha en overordnet del til den samlede læreplanen som reflekterer skolens kristne verdisyn. Det er ikke et obligatorisk krav å ha synliggjøringstillegg til læreplaner i fag, men mange kristne skoler opplever at slike tillegg til læreplanen styrker skolens kristne profil. At man har egne tillegg til læreplanen kan også være et argument for å kunne vurdere lærers forhold til kristne tro ved ansettelser.

KFF har på vegne av sine medlemsskoler søkt om, og fått godkjent, synliggjøringstillegg til læreplaner for seks gjennomgående fag i Kunnskapsløftet 2020. Det er fagene kroppsøving, naturfag, norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag.

Tilleggene er samlet i dette dokumentet. Her finner du tillegget for religion og etikk Vg3.

Her har vi laget versjoner av de offentlige læreplanene med synliggjøringen av verdigrunnlaget. Dersom dere ønsker disse i Word, ta kontakt. 

Læreplan i norsk med synliggjort verdigrunnlag

Læreplan i samfunnsfag med synliggjort verdigrunnlag

Læreplan i kroppsøving med synliggjort verdigrunnlag

Læreplan i naturfag med synliggjort verdigrunnlag

Læreplan i engelsk med synliggjort verdigrunnlag

Læreplan i matematikk med synliggjort verdigrunnlag (grunnskolen)

Læreplan i matematikk med synliggjøring av verdigrunnlag (matematikk P)

Læreplan i matematikk med synliggjort verdigrunnlag (matematikk T)

Powered by Cornerstone