KFFs læreplaner i kristendom for vgs

KFF har fått godkjent nye læreplaner for kristendomskunnskap i kristne videregående skoler. Planene er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for medlemsskolene. Seniorrådgiver Signe Sandsmark i KFF har ledet arbeidet.
2020-08-14

Her er de tre planene som ble godkjent 19. juni 2020. 

 

Kristendomskunnskap 1: Fellesfag (1 + 1 timer) som går utover timerammen.
Faget kan brukes både i yrkesfaglige utdanningsprogrammer og Studieforberedende, inklusiv Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Timetallet kommer "utenpå" det øvrige timetallet og utløser ikke statstilskudd.
Fagkoder KRI1018 (Vg1) og KRI1019 (Vg2) og KRI1020 (Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse).
Når faget brukes i Vg3 Påbygg, er fagets omfang 2 timer pr uke. Faget har defor egen fagkode for Vg3. 

 

Kristendomskunnskap 2: Fellesfag for yrkesfaglig utdanningsprogram og studieforberedende utenfor timerammen (2+2 timer). 
Fagkoder KRI1021 (Vg1) og KRI1022 (Vg2).Timene til dette faget tas fra Yrkesfaglig forypning (YFF).

 

Kristendomskunnskap 3: Felles programfag for studieforberedende (2,5 + 2,5 timer).
Fagkoder KRI1023 (Vg1) og KRI1024/1025 (Vg2) og Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse- KRI1026/KRI1027.
Faget er et felles programfag og altså obligatorisk for elevene i Vg1 og Vg2 Studieforberedende utdanningsprogram. På Vg3 Påbygging har faget staus som et fellesfag (obligatorisk).

De doble fagkodene på Vg2 og Vg3 skyldes at faget kan brukes både som et muntlig fag (fagkodene KRI1025 og KRI1027) og et skriftlig fag (fagkodene KRI1024 og KRI1026). Som for alle andre fag i læreplanrevisjonen, er ikke eksamensordning for faget fastsatt ennå. Det blir en høringsrunde høsten 2020 om dette. KFF vil i spørsmålet om eksamensordning for kristendomsfaget gå inn for at faget gjøres til et muntlig fag, med kun muntlig eksamen. Dersom dette går gjennom, vil fagkoden for skriftlig fag tas bort. Vg2 og Vg3 følger gamle fagplaner skoleåret 2020/2021. 

 

Om overgangen fra gamle til nye læreplaner

Læreplanene i kristendom følger samme innføringstakt som for andre læreplaner, jf. informasjon på Udirs nettside: Innføring av nye læreplaner.

Se også dette regnearket der innføringstidspunkt for hvert fag (med fagkode) er spesifisert. Regnearket har KFF fått fra Udir. 

De gamle læreplanene for kristendom med diakonal vinkling (KRI1013 og KRI1014) blir ikke videreført. Læreplanen  Kristendom 1 med timetall 1 + 1 timer  (se ovenfor) har rom for et diakonalt perspektiv.

 

Ang. Vg3 Påbygging

Kristne skoler som har Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, har fått krav om å ha kristendomsfag også i dette opplæringstilbudet. Nye læreplaner for Vg3 skal ikke tas i bruk før høsten 2022. Fram til da skal de gamle læreplanene brukes, og her har Udir godkjent to løsninger:

1. Totimersfaget (1 + 1 t) som er godkjent som et fag utenfor timerammen for alle yrkesfaglige utdanningsprogram (KRI1010 og KRI1011). Når dette faget brukes med 2 timer på ett skoleår, - som det jo blir i Vg3, skal fagkoden KRI1012 brukes.

2. Femtimersfaget (2,5 + 2,5 t) for studieforberedende som et "obligatorisk programfag" (formelt et fellesfag). Denne læreplanen er laget for  Vg1 og Vg2 (KRI1003 og KRI1004). Dersom det skal brukes som et 5-timersfag i Vg3, må man bruke en egen fagkode. Kontakt Udir ang. denne fagkoden.

Skolene må melde til Udir hvilken løsning de velger.

 

I tillegg har Danielsen-stiftelsen fått godkjent et 1-times fag. En skole som ønsker å bruke dette faget, må avklare bruken med Danielsen-stiftelsen og så søke Udir om å få bruke læreplanen. En melding er ikke tilstrekkelig her.

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone