KFF

KFFs læreplaner i kristendom for vgs

KFF fikk godkjent læreplaner for kristendomsfag i kristne videregående skoler i 2006. Nå er to av dem revidert ut fra erfaringer med bruken. I tillegg ble det i 2016 godkjent en plan med diakonal vinkling for yrkesfag.
2014-08-20

Her er de to planene som er revidert:

Studieforberedende 2.5+2.5 timer:
Fagkoder KRI1003 (vg1) og KRI1004 (vg2).

Yrkesfaglig 2+2 timer, tatt fra Yrkesfaglig forypning (YFF):
Fagkoder KRI1001 (vg1) og KRI1002 (vg2).

I tillegg finnes det en plan for 1+1 timer for yrkesfag ut over timerammen:
Fagkoder KRI1010 (vg1), KRI1011 (vg2) og KRI1012 (vg1+vg2).

Og det er en tilsvarende plan med diakonal vinkling, 1+1 timer ut over timerammen:
Fagkoder KRI1013 (vg1) og KRI1014 (vg2).

Skoler som har påbygg har fått krav om kristendomsfag på påbygg. Vi har ingen plan som er spesifikt laget for påbygg, men U-dir har godkjent to løsninger:

1. Totimersfaget som er godkjent som et ekstrafag for alle yrkesfagprogrammer (KRI1012). Vi går ut fra at det samme gjelder KRI1013+KRI1014, som er parallelt.

2. Femtimersfaget for studieforberedende som et "obligatorisk programfag", slik det blir brukt normalt i vg1/vg2 (KRI1003+KRI1004).

Skolene må melde til U-dir hvilken løsning de velger. I tillegg har Danielsenstiftelsen fått godkjent et 1-times fag (KRI107), foreløpig må hver enkelt skole som ønsker å bruke dette søke om det.

 

 

Powered by Cornerstone