KFFs læreplan i KRLE for grunnskolen

Udir har godkjent KFFs læreplan i KRLE. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for medlemsskolene. Seniorrådgiver Signe Sandsmark i KFF har ledet arbeidet. Planen er utformet slik at ulike kristne skoler kan gjøre egne tilpasninger av planen.
2020-08-13

Her er lenke til KRLE-planen, godkjenningsbrevet fra Udir 19. juni 2020 og fagkodene for 1. til 10. trinn : 

KFFs KRLE-plan for grunnskolene. 

Godkjenningsbrev fra Udir 19. juni 2020.

Fagkoder for læreplanene i KRLE 1. - 10. årstrinn.

Forskrift til friskoleloven § 2A-2 setter krav om at "skolar som er godkjend på grunnlag av livssyn, jf. friskolelova § 2-1 første ledd bokstav a), må synleggjere verdigrunnlaget sitt i læreplanen, under dette i læreplanane til relevante fag". Udirs tolkning av denne bestemmelsen er at den kristne skolen som minimum må ha en egen, godkjent læreplan i KRLE/kristendomskunnskap og ha en overordnet del til den samlede læreplanen som reflekterer skolens kristne verdisyn.

Powered by Cornerstone