KFF

Veiledning om føring av vitnemål

Med hjemmel i forskrift til opplæringsloven (!) har Utdanningsdirektoratet fastsatt retningslinjer for føring av vitnemål for grunnskolen og vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring.
2008-01-04
Mer informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider (hovedartikkel med lenker videre):
Føring av vitnemål og kompetansebevis i Kunnskapsløftet

Powered by Cornerstone