Reklame. Fysisk aktivitet

Udir har publisert en veileder om reklame i skolen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har laget en ide- og ressursbank for fysisk aktivitet.
2009-08-26
Powered by Cornerstone