Tiltaksplan mot seksuelle krenkelser

Her ligger en mal for tiltaksplan.
2011-06-07

Malen må tilpasses den enkelte skole.  Fagskoler bør bytte ut begrepet "elever" med "studenter".

Mal for tiltaksplan mot seksuelle krenkelser 

Dokumentet som er nevnt i innledningen til planen, kan leses her: Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser. Veiledning for ansatte,  frivillige medarbeidere og tillitsvalgte. Felles plan for NLM, ImF, NMS og Normisjon. 

 

Powered by Cornerstone