Taushetspliktavtale

Her ligger en mal for avtale om taushetsplikt.
2011-06-07

Malen er satt opp med henvisning til friskoleloven. Bibelskoler godkjent etter kap. 4 i Voksenopplæringsloven, fagskoler og høyskoler må gjøre egne tilpasninger i teksten.

Taushetsplikt.

 

Powered by Cornerstone