KFF

Taushetspliktavtale

Her ligger en mal for avtale om taushetsplikt.
2011-06-07

Malen er satt opp med henvisning til privatskoleloven og voksenopplæringsloven. Fagskoler og høyskoler kan ta vekk første avsnitt og bruke resten.

Taushetsplikt.

Malen er i pdf-format. Dersom dette skaper problemer kan en word-versjon fåes ved henvendelse til administrasjonen.

Powered by Cornerstone