Taushetspliktavtale

Her ligger en mal for avtale om taushetsplikt.
2011-06-07

Malen er satt opp med henvisning til friskoleloven. Skolen gjør tilpasninger etter hvem som skal signere avtalen.

Fagskoler og høyskoler må gjøre egne tilpasninger der det henvises til friskoleloven.

Taushetsplikt.

 

Powered by Cornerstone