Taushetserklæring

Her ligger en mal for taushetserklæring, jf. krav om taushetsplikt i forvaltningsloven.
2011-06-07

Malen er satt opp med henvisning til friskoleloven. Skolen gjør tilpasninger etter hvem som skal signere avtalen.

Fagskoler og høyskoler må gjøre egne tilpasninger der det henvises til friskoleloven.

MAL taushetserklæring.

 

Powered by Cornerstone