Kontrakt ved inntak

Her er et forslag til mal for en kontraktsmessig avtale når en søker tas inn som elev ved en friskole.
2021-12-22

Mal i wordformat: Kontrakt ved inntak.

Temaet er omtalt i internkontrollsystemet IK-friskole, se GRUNNLAG kapittel 1.3.5.1. 

 

Powered by Cornerstone