Om Kristne Friskolers Forbund

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er en interesseorganisasjon for kristne skoler.
2005-07-19

KFF skal ivareta skolenes interesser overfor offentlige myndigheter og arbeide for de kristne skolenes egenart.

KFF gir også råd og veiledning til medlemsskolene i friskolespørsmål. Organisasjonen arrangerer kurs for de forskjellige skoletypene innen mange områder, alt fra kurs for servicepersonale ved skolene (vaktmester, internatleder etc) til kurs for skoleledere og styremedlemmer.

Hver skole har én eller to representanter på KFFs representantskapsmøte, som arrangeres hvert andre år i forbindelse med skolelederkonferansen i oktober. Her blir arbeidsprogrammet vedtatt og KFFs styre velges. Det daglige arbeidet i organisasjonen blir ledet av generalsekretæren.

KFF er en sammenslutning av ca 135 kristne friskoler med tilknytning til forskjellige kristne organisasjoner og kirkesamfunn. Det er forskjellige skoletyper: Grunnskoler, videregående skoler, bibelskoler, fagskoler og høyskoler.

 

Powered by Cornerstone