Medlemsskap

Her ligger søknadsskjema for å bli medlemsskole i KFF.
2011-03-16

Søknadsskjema. I tillegg må forventningsdokumentet og skjemaet skadesløserklæring legges ved i underskrevet stand. En pdf av godkjenningsbrevet for skolen legges også ved søknaden. Disse fire dokumentene sendes til post@kff.no 

Powered by Cornerstone