Forventningsdokument

Representantskapsmøtet 2008 vedtok et såkalt forventningsdokument som medlemsskoler ble oppfordret til å slutte seg til.
2011-03-16

Forventningsdokumentet sier noe om hva fellesskapet av skoler i KFF forventer av den enkelte skole. Intensjonen med dokumentet er å bidra til økt kvalitet og bevisstgjøring i kristne skoler. Alle medlemsskolene har skrevet under på dokumentet, og underskrevet dokument må følge med nye medlemskapssøknader.

Forventningsdokumentet ble sist revidert i mars 2020.

Dokumentet kan leses her.

Powered by Cornerstone