KRISTNE SKOLER I NORGE

Her finner du en oversikt over medlemsskolene i Kristne Friskolers Forbund (KFF) i Norge. Utenlandsskoler er ikke tatt med. De aller fleste kristne grunnskolene i Norge og alle de kristne videregående skolene og alle bibelskolene i Norge er medlemmer i KFF.
Skoler36
Helse- og oppvekstfag, medier og kommunikasjon, påbygging. Lukasstiftelsen er en diakonal tverrkirkelig stiftelse.
Studiespesialisering, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Salg, service og reiseliv, påbygging til generell studiekompetanse. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Helse- og oppvekstfag, studiespesialisering, påbygging. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Helse-og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Service og samferdsel, Design og håndverksfag, Påbygging til gen studiekomp. Tilknyttet Blå Kors.
Teknikk og industriell produksjon/maritime fag, elektrofag/maritime fag. Tilknyttet Unge sjømenns kristelige forening.
Studiespesialisering.Tilknyttet Den katolske kirke.
Studiespesialisering, kunst, design og arkitektur, idrettsfag, helse- og oppvekstfag, påbygging. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, teknolologi og industrifag, studiespesialisering, påbygging. Internat. Tilknyttet Normisjon.
Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel. Tilknyttet NLM.
Studiespesialisering, elektro- og datateknologi, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, påbygging. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, elektrofag, påbygging. Internat. Tilknyttet Syvendedags Adventistkirken.
Naturbruk, påbygg generell/spesiell studiekomp. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Studiespesialisering, idrettsfag, påbygging. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Bygg- og anleggsteknikk, Resturant- og matfag, Påbygg studiekomp., Helse- og oppvekstfagTilknyttet Evangeliesenteret.
Bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, teknologi og insdustrifag, salg, service og reiseliv. Tilknyttet Blå Kors.
Naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, studiespesialisering. Internat. Tilknyttet Normisjon.
 Forrige12
Powered by Cornerstone