KRISTNE SKOLER I NORGE

Her finner du en oversikt over medlemsskolene i Kristne Friskolers Forbund (KFF) i Norge. Utenlandsskoler er ikke tatt med. De aller fleste kristne grunnskolene i Norge og alle de kristne videregående skolene og alle bibelskolene i Norge er medlemmer i KFF.
Skoler38
Bygg og anleggsteknikk, Design og håndverksfag, Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell prod., Service og samferdsel, Påbygg studiekomp. Tilknyttet Blå Kors
Studiespesialisering.Tilknyttet lokale støttegrupper.
Utdanningstilbud: Bygg- og anleggsteknikkm, helse og oppvekstfag, salg, service og reiseliv. Tilknyttet Blå Kors.
Bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, teknologi og insdustrifag, salg, service og reiseliv. Tilknyttet Blå Kors.
Tar inn søkere med og uten rett til vg. opplæring. Skolen har egen kvote for voksne elever. Studiespesialisering, Påbygg til gen. studiekompetanse. Egill Danielsen Stiftelse, tilknyttet to lutherske organisasjoner.
Studiespesialisering, Studiespesialisering m/idrett (4 år), Studiespesialisering m/forskerlinje, Delta-linje og KRIK-linje, Helse- og oppvekstfag, Påbygg studiekomp. Egill Danielsen Stiftelse, tilknyttet to lutherske organisasjoner.
Studiespesialisering, påbygging. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Studiespesialisering, idrettsfag. Internat. Tilknyttet Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden
Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Salg, service og reiseliv, Påbygg gen. studiekompetanse. Internat. Tilknyttet Normisjon.
Studiespesialisering.Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Vg1 Bygg- og anlegg og vg2 Byggteknikk, vg1 Restaurant og matfag og vg2 Kokk servitør og vg2 Matfag Tilknyttet Karmsund ABR Senter.
Teknikk og industrifag, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Tilknyttet Blå Kors.
Studiespesialisering
Musikk, dans og drama. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Vgs: Studiespesialisering Tilknyttet tre lutherske organisasjoner.
Studiespesialisering. Internat. Tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, informasjonsteknologi og medieproduksjon, påbygging til gen. studiekompetanse. Tilknyttet Frikirken og to lutherske organisasjoner.
Naturbruk, bygg- og anleggsteknikk. Internat. Tilknyttet Indremisjonsforbundet.
Naturbruk, idrettsfag, studiespesialisering, Internat. Tilknyttet Indremisjonsforbundet.
Studiespesialisering, studiespesialisering med fotball, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, påbygging. Tilknyttet tre lutherske organisasjoner.
12 Neste
Powered by Cornerstone