Mobilbruk på skolen

Skoleeier kan regulere mobilbruk i ordensreglementet, for eksempel å forby bruk av mobiltelefon i timen.
2012-11-12

nettsiden sin skriver Utdanningsdirektoratet (12. november 2012):

I ordensreglementet skal skoleeier også fastsette hvilke tiltak som skal kunne brukes mot elever som bryter reglene. Når det gjelder mobilbruk kan en sanksjon være at elevene tas fra mobiltelefonen. Dette vil være et ordensmessig tiltak. Telefonen kan ikke tas fra elevene utover skoletiden, eller etter endt skoledag. Elevenes fritid er utenfor rammene av hva ordensreglementet kan regulere.

Hvor lenge en elev kan tas fra telefonen, må vurderes ut fra hvor alvorlig og gjentagende bruddet på reglene er, og hvor skadelig for undervisning og ro og orden det er å gi den tilbake. Varigheten må vurderes helt konkret. Langvarig inndragelse, for eksempel en hel dag, bør praktiseres med forsiktighet, men kan noen ganger være nødvendig.

 

 

 

Powered by Cornerstone