Høring - NOU om nytt system for kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet har sendt «NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel» på høring. KFF har sendt høringssvar
2024-02-20
Powered by Cornerstone