Høring - ny forskrift til privatskoleloven og opplæringsloven

1. august 2024 trer ny opplæringslov i kraft. Privatskoleloven får mange parallelle endringer, og begge lovene får grundig reviderte forskrifter. KFF har sendt høringssvar.
2024-02-18

Les KFFs høringssvar her: 

Dette tillegget er blitt innsendt

Høringsfristen var 18. februar 2024

Høringsdokumentene finnes her: Høring forslag til forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven (udir.no)

Angående de allerede vedtatte endringene av opplæringsloven og privatskoleloven, som forskriftsendringene bygger på, se denne artikkelen: Ny opplæringslov 1. august (kff.no)
 

Mer om høringen om ny forskrift til opplæringsloven 

Høringen om ny forskrift til opplæringsloven er delt inn i åtte deler. Den første delen er en innledende del til høringen. Del to til sju tilsvarer delene i forslaget til forskrift til ny opplæringslov.

Høringen om endring av forskrift til privatskoleloven er innebygd som siste del i høringen om forskrift til opplæringsloven.

Parallelt med høringen av forskrift til ny opplæringslov foregår det flere andre prosesser, der flere av disse skal ha eller allerede har egne høringer. Det gjelder:

  • Fraværsregler, se artikkel på KFFs nettside
  • Fag- og timefordelingen
  • Modulstrukturert opplæring for voksne
  • Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring
  • Tvang og makt
  • Kompetansekrav
  • Vurderingsuttrykk på kompetansebeviset for elever med IOP

Dette er beskrevet på nettsiden  Høring forslag til forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven (udir.no)

Powered by Cornerstone