Høring - endring i fraværsregler

Denne høringen gjelder reglene om fravær i videregående skole i ny forskrift til opplæringsloven og ny forskrift til privatskoleloven. Høringsfristen var 08.04.2024. KFF har sendt høringssvar basert på innspill under seksjonsmøtene for grunnskoler og videregående skoler.
2024-02-16

Informasjon om høringen her: Høring - Endringer i fraværsreglene i videregående skole (udir.no)

KFFs høringssvar kan leses her: Høringssvar fra KFF - Endringer i fraværsreglene i videregående skole (udir.no)

Høringen nevner så vidt at endringene kan ha betydning for 20-dagersregelen i økonomisforskrift til privatskoleloven, se avsnittet om økonomiske konsekvenser. KFF brukte anledningen til å argumentere for å fjerne 20-dagersregelen.

 

Powered by Cornerstone