Møte med Udir 08.06.2022

Friskoleorganisasjonene hadde møte om følge tema: Oppfølging om å ha lærlinger, oppfølging om skolemåltid, om kommunal betaling for spesialundervisning, fusjon og samlokalisering, delegering fra styret, tilskudd til SFO, om vitnemål for synliggjøringsfag, tilskuddsordning for skoler etter § 2-1 f).
2022-06-30
Powered by Cornerstone