Møte med Udir 17.02.2021

I møtet mellom friskoleorganisasjonene og Udir ble følgende saker tatt opp: Unntaksbestemmelse om inntak, godkjenning av skoleanlegg 6A-skoler, 6A-skoler og friskoleloven §§ 5-2a og 5-2b, taushetsplikt for representanter med møte- og talerett i styret, oppbevaringsplikt etter økonomiforskrift § 8-6, kompetanseløft for spesialundervisning og informasjonsbehov om smitteverntiltak for skolene som er godkjent under kap. 6A i friskoleloven.
2021-02-19

I tillegg ble dette også tatt opp: 

- sommerskole: tilbudet er for elever i offentlig skole og friskoler

-ugyldig fravær utover 10 dager og skolens anledning til å skrive ut elever

-spørsmål om NUS-eksamen

Udir hadde også informasjon om endring i friskolers pålogging i FEIDE og om arbeidet med å lage en veileder i forbindelse med revisors særattestasjon. 

Du kan lese hele referatet her. 

 

Powered by Cornerstone