KFF

Tilsynsakene mot de syv Akademietskolene avgjøres før jul

Torgeir Knag Fylkesnes i SV spør om ikke KD-statsråden etter en artikkelserie i Stavanger Aftenblad (SA) om bl.a. Akademiet i Sandnes bør gå hardere til verks mot eierne der og gjøre noe med skolen? Det har vært tilsyn i saken hvor skolen må tilbakebetale midler og KD behandler nå en klage fra skolen på dette som blir avgjort før jul sier statsråd Røe Isaksen.
2014-11-18

Det er alvorlige anklager SA skriver om og som Fylkesnes i KUF-komiteen på Stortinget og fra SV har tatt opp: -Akademiet i Sandnes bruker offentlige midler til å kjøpe tjenester fra selskaper der hans kone er daglig leder og de begge er medeiere, samt at lærere og sensorer har følt seg presset av rektor å endre karakterer.

Statsråden svarer forsiktig fordi en klage i saken er til behandling i KD, men han sier altså at de vil svare på klagen før jul. 

KFF mener at det er viktig at disse klagesakene mot Akademietskoler blir avgjort, sier gen.sekr. Torgeir Flateby i KFF. -Disse sakene vil etter vårt skjønn også legge premisser for en del av lovtolkningene som blir gjeldende i ny friskolelov. Det er viktig at disse svarene kommer før høringsfristen for ny lov løper ut!

Her ligger spørsmålet og svaret. Dette var et av de skriftlige spørsmålene i Stortinget som statsråden må svare på innen seks   virkedager.

Powered by Cornerstone